Tecknar ramavtal med SPP

Tecknar ramavtal med SPP Cell Network har tecknat ramavtal med SPP. Avtalet innebär att Cell Network stärker sin ställning som leverantör av kvalificerade IT - och Internettjänster. Avtalet löper årsvis. - Vi har fått SPP:s förtroende eftersom vi kan deras verksamhet. Det ger kunden ett mervärde i form av högre effektivitet och leveransförmåga, säger Mårten Sandell, enhetschef på Cell Network i Stockholm. Avtalet visar också att vi kan leverera avancerade lösningar till en kund med höga krav på just leveransförmåga och teknisk kompetens. För SPP innebär de nya ramavtalen att man skapar ett mycket nära samarbete med ett fåtal leverantörer som sinsemellan kompletterar varandra väl. Cell Network kommer huvudsakligen leverera tjänster inom IT- och Internetrelaterad systemutveckling och projektledning. - Vi har minskat antalet leverantörer för att få ett närmare och effektivare samarbete med dem som är kvar. Cell Network har visat att de uppfyller våra krav och är därför en av de återstående leverantörerna, säger Ulf Josefsson, enhetschef SPP IT. För mer information: Mårten Sandell, enhetschef Interactive, division Stockholm, Cell Network, tel.08-402-31 28, 070-548 79 17 Arvid Liepe, Investor Relations, Cell Network, tel. 08-5220 4185, 0709-565185 Ulf Josefsson, enhetschef SPP IT, tel. 08-441 64 82 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00940/bit0002.pdf

Om oss

Cell Network och Mandator fusionerades den 30 maj 2000. Det sammanslagna företaget, Cell Network, är ett av världens ledande konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier och drygt 1 800 anställda i 13 länder.

Dokument & länkar