Tecknar ramavtal med Telia

Tecknar ramavtal med Telia Telia har tecknat ramavtal med Cell Network för utveckling av konsulttjänster inom IS/IT. Tillsammans bedöms leverantörerna få uppdrag värda ca 600 miljoner kronor. Cell Network är en av de utvalda IT-konsulterna när Telia tecknar avtal om externa konsulttjänster för det kommande året. Bland annat kommer Cell Network leverera tjänster inom systemutveckling, projektledning, 3G och network- och service-management. Till skillnad mot tidigare år, då Telia enbart förhandlat med de befintliga leverantörerna, inbjöds i år ca 30 företag att inkomma med offerter och 11 blev utvalda, varav Cell Network är en. - Cell Network placerade sig bland de högst rankade i vår utvärdering och gav dessutom ett acceptabelt prisbud. Jag hoppas att Cell Network ska kunna utveckla sina affärer med Telia till bådas gagn, säger Lennart Sandberg, avtalsansvarig på Telia AB, Koncernsupport IT-avtal. - Avtalet är ett bevis på att vårt kompletta erbjudande inom IT/Internet, telekom och media/communications gynnar kunden. Vi erbjuder Telia så väl systemutveckling och projektledning som mer specialinriktade tjänster inom 3G och network - och service- management, säger Stefan Karlsson, försäljningschef Cell Telecom. För mer information: Stefan Karlsson, Försäljningschef, Cell Telecom, tel. 070-6880966 Ellinor Bollman, Informationschef, Cell Network, tel. 070-3473714 Arvid Liepe, Investor Relations, Cell Network, tel. 08-402 31 91, 0709- 565185 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01210/bit0002.pdf

Om oss

Cell Network och Mandator fusionerades den 30 maj 2000. Det sammanslagna företaget, Cell Network, är ett av världens ledande konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier och drygt 1 800 anställda i 13 länder.

Dokument & länkar