CELLINK har beviljats patent för "Clean chamber technology for 3D Printers and Bioprinters " från det Koreanska patentverket

CELLINK har beviljats ​​ett patent för en teknik som möjliggör bioprinting i en steril miljö. Patentskyddet gäller den koreanska marknaden, och företaget arbetar även med processen att utöka patentskyddet i ytterligare länder.

Patentskyddet från Koreanska kontoret för imatriella rättigheter visar unikhet och innovationshöjd. Denna teknik används i CELLINKs bioprinter BIO X och INKREDIBLE + för att möjliggöra utskrift i öppen labbmiljö och säkerställa sterilitet i utskriftsprocessen.

"Vi är väldigt exalterade att ha ytterligare ett beviljat patent för vår revolutionerande teknologiplattform. Som en globalt erkänd ledare inom fältet är det viktigt för oss att skydda vår teknik så att vi kan fortsätta att erbjuda de mest innovativa lösningarna till våra kunder och samarbetspartners runt om i världen. Clean Chamber Technology är en unik värdeskapande funktion som säkerställer att utskriftsmiljön i bioprintern hålls steril så att användaren kan minska risken för kontaminering och skydda de värdefulla cellerna under utskriftsprocessen."- Erik Gatenholm, VD

Det beviljade patentet stärker företagets skydd för immateriella rättigheter som är en del av företagets strategi för att skydda kärnteknik inom området. Företaget befinner sig i en fas där stort fokus ligger på utveckling av innovativa lösningar för att möjliggöra utskrift av olika vävnader och organ.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                       Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                         Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                        Telefon US +1 (857) 332 2138 

Email: eg@cellink.com                                                                     Email: gd@cellink.com  

Viktig information

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2019 kl. 11:50 CET.

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar