CELLINK lanserar ny biobläck-serie baserad på lamininer

Den nya biobläck-serien är baserad på lamininer för att förbättra cellöverlevnad och stödja friska vävnader. Bläckserien är utvecklad av CELLINK med laminin från samarbetspartnern BioLamina, som har stor erfarenhet av utveckling och produktion av Laminin.

CELLINK® LAMININ SERIES

Lamininer spelar en viktig roll i celldifferentiering, migration, vidhäftning och är även involverade i att stödja hälsosam vävnad. Flera lamininer har identifierats, vilka alla har varit relaterade till olika vävnader och organ i människokroppen. Dessa produkter utvecklas utifrån aktuella och potentiella kundkrav.

CELLINK® LAMININ SERIES består av fem vävnadsspecifika biobläck som har utvecklats för att förbättra underhåll och överlevnad av vävnad. Biobläcken innehåller lamininer för att efterlikna den basala lamina och den naturliga vävnadsmiljön. Dessa biobläck behåller den utmärkta utskriftsbarheten och enkla tvärbindning som finns hos universella CELLINK® Bioink. Serien kommer att omfatta: LAMININK 111, LAMININK 121, LAMININK 411, LAMININK 521 och LAMININK +.

Dessa biobläck är nu kommersiellt tillgängliga via CELLINK och partners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                                    Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 73 267 00 00                                        Telefon: +46 70 991 86 04
E-post:
eg@cellink.com                                             E-post: gd@cellink.com

Om CELLLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar