CELLINK och Kugelmeiers Ltd. inleder partnerskap gällande 3D printning av cellsfäroider

Göteborg, 14 juli 2020 - CELLINK, har idag offentliggjort att distributionsavtal slutits med Kugelmeiers Ltd. CELLINK ämnar erbjuda ett kitt för bildning av sfäroider av högkvalitet med hjälp av Kugelmeiers ”Sphericalplate 5D” tillsammans med CELLINKs breda portfölj av biobläck. Kitten kommer att distribueras globalt, med undantag av Japan och Schweiz, genom CELLINKs existerande försäljnings- och distributionskanaler.

Kultivering av cellsfäroider är ett viktigt växande användningsområde för cellbiologer inom forskning, diagnostik och läkemedelsutveckling. I kombination med 3D bioprintning kan reproducerbara sfäroider med förbättrade funktionalitet användas som byggstenar inom bioteknik. Kugelmeiers och CELLINK är stolta att kunna erbjuda ”CELLINK Spheriod Kits” för att hjälpa forskare att optimera arbetsflöden för en standardiserad bildning av sfäroider.

CELLINK ser ett tydligt paradigmskifte inom medicinskforskning mot cellmodeller i 3D och är beslutna att erbjuda forskare bättre tillgänglighet till de verktyg och material de behöver. Att 3D modeller bättre överensstämmer med “in vivo” miljö finns beskrivet i litteratur och detta har även CELLINKs forskare påvisat genom att kombinera CELLINKs biobläck med Kugelmeiers Sphericalplate 5D. Studiens resultat påvisar ökad cellordning och ger mer relevanta fysiologiska data relaterad till cellernas beteende.

Magnus Lindeberg, Bioprinting Product Manager, CELLINK:

“Vi är glada att inleda ett samarbete med Kugelmeiers gällande distribution av deras innovativa Sphericalplate 5D som kompletterar vår existerande portfölj av 3D cellkultiveringsteknik och biobläck. På CELLINK är vi övertygade om att 3D cellkultivering är framtiden inom medicin och är beslutna att fortsätta forska, utveckla och distribuera de produkter forskningen behöver för att kunna göra skillnad.”

Manfred Vogel, Director of Sales, Kugelmeiers:

“Kugelmeiers vision är att möjliggöra och bidra positivt inom cellterapi, det är en stor ära för oss att samarbeta med CELLINK – ett världsledande bolag inom 3D bioprintning. Vi är övertygande om att kombinationen av CELLINKs högkvalitativa biobläck och vår 3D cellkultiverings teknik Sphericalplate 5D kommer att underlätta för att finna funktionella lösningar för den globala forsknings-, diagnostiska och medicinska gemenskapen.”

För mer information om CELLINKs erbjudande gällande ”Spheriod Kits”, se:

https://www.cellink.com/spheroid-kit/

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                                               Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00                                       Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                             Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: eg@cellink.com                                                           E-mail: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK är ett nischat life-science bolag som utvecklar och levererar life-science lösningar för cellkultivering. Vi fokuserar på tre applikationsområden som inkluderar bioprinting, analysis och liquid handling & bioprocessing för att möjliggöra ett komplett erbjudande inom vår niche av life-science lösningar. Målet är att utveckla och kommersialisera cellkultiveringsteknologier som kan leda till att forskare har möjligheten att skapa mänskliga organ från 3D-bioskrivning. Bolaget grundandes 2016 och har installerat sina produkter i mer än 55 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.

Om Kugelmeiers

Kugelmeiers Ltd., lokaliserad i Erlenbach, Zurich, Switzerland, grundades 2015 som ett spin-off från University of Zurich. Företaget härstammar från det klinisktransplantationsprogrammet på Universitetssjukhuset i Zürich för diabetesbehandling. De kliniska behoven av fungerande bukspottkörtel var drivkraften för 10 års forskning och utveckling för att skapa en plattform för framtida användningsområden inom celltransplantation. Den första laboratorieplattformen, Sphericalplate 5D, möjliggör olika användningsområden inom forskning genom att standardisera massproduktionen av sfäroider. Kugelmeiers är även aktiva inom utvecklingen av lovande framtida cellterapier. Företaget förenar forskning, kirurgi och transplantationsteknik med entreprenörskap.

För mer information om Kugelmeier Ltd., besök: www.kugelmeiers.com

Prenumerera

Dokument & länkar