CELLINK offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet samt rapport för första 9-månaderna

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden mars 2018 – 31 maj 2018 samt resultatet för de första nio månaderna. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten.

Delårsrapport 9 månader, 1 september 2017 – 31 maj 2018

Första 9 månaderna i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 39 724 kSEK (12 750 kSEK) en ökning med 212% mot föregående räkenskapsår
 • Nettoomsättning om 28 656 kSEK (8 465 kSEK) en ökning med 239% mot föregående räkenskapsår
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 914 kSEK, vilket motsvarar

en EBITDA-marginal om 4,8% (-8%)

 • Rörelseresultatet uppgick till -88 kSEK (-1 205 kSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 414 kSEK (-1 319 kSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,00 SEK för första 9 månaderna (-0,20 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under de första 9 månaderna uppgick till -4 534 kSEK (-389 kSEK)

Kvartal 3 (Q3), 1 mars 2018 – 31 maj 2018

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Bolagets intäkter uppgick till 16 375 kSEK (4 876 kSEK) en ökning med 236% mot föregående räkenskapsår
 • Nettoomsättning om 12 202 kSEK (3 024 kSEK) en ökning med 304% mot föregående räkenskapsår
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 044 kSEK, vilket motsvarar

en EBITDA-marginal om 6,4 % (-20,7%)

 • Rörelseresultatet uppgick till 399 kSEK (-1 105 kSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 626 kSEK (-1 139 kSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,048 SEK för kvartalet (-0,17SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -1 202 kSEK (-2 581 kSEK)

Väsentliga händelser under perioden

Händelser under tredje kvartalet (mars 2018 – maj 2018)

 • 19 mars publicerade CELLINK en artikel om biobläck tillsammans med forskare, artikeln var publicerad i Bioprinting och handlade om biobläcks olika karaktärer
 • 9 april CELLINK vinner Red Dot Award för BIO X
 • 13 april CELLINK lanserar 7 nya biobläck, 3 nya kits med GelMA samt möjliggör 3D-Bioprinting av mångfasetterade vaskulära nätverk
 • 19 april ingick CELLINK partnerskap med ARMI BioFab USA, UNH Manchester för evenemang om regenerativtillverkning
 • 23 april utsåg CELLINK Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare
 • 2 maj lanserade CELLINK en ny pedagogisk plattform för bioprinting: CELLINK GO – framtagen för att revolutionera utbildningen
 • 3 maj bytte CELLINK Certified Adviser till Erik Penser Bank AB
 • 4 maj publicerade CELLINK nyhet om samarbetspartner som 3D-Bioprintar Humana Hjärtvalvsjukdomsmodeller med Nanoindentationsbaserad biomekanik
 • 11 maj mottog CELLINK en order om 3,5 MSEK från distributör i Tyskland

Händelser efter periodens utgång

 • 1 juni publicerade CELLINK nyheter om kund- och teknikanvändare vid Newcastle University 3D Bioprintar första mänskliga hornhinnorna i banbrytande genombrott
 • 4 juni genomförde CELLINK en riktad nyemission om 100 259 570 SEK

Händelser under första 9 månaderna (september 2017 – maj 2018)

 • 25 september beviljades CELLINK mönsterskydd för produkten BIO X
 • 27 september kungjorde CELLINK ett samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology
 • 6 oktober genomfördes en riktad nyemission om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder
 • 15 november tillkännagav CELLINK ett utvecklingssamarbete med Takara Bio
 • 27 november meddelade bolaget att de blivit beviljade projektfinansiering från EU
 • 8 januari offentliggjorde bolaget ett samarbetsavtal med CTIBIOTECH för att skriva ut mänskliga cancertumörsvävnader
 • 17 januari meddelade bolaget att man etablerar ett forsknings- och utvecklingslaboratorium i AstraZenecas BioVentureHub
 • 1 februari tillkännagav CELLINK att man öppnar ett kontor på Kyoto University i Japan
 • 8 februari meddelade CELLINK att man lanserar CELLINK X Bioinks
 • 19 mars publicerade CELLINK en artikel om biobläck tillsammans med forskare, artikeln var publicerad i Bioprinting och handlade om biobläcks olika karaktärer
 • 9 april CELLINK vann Red Dot Award för BIO X
 • 13 april CELLINK lanserar 7 nya Biobläck, 3 nya kits med GelMA samt möjliggör 3D-Bioprinting av mångfasetterade vaskulära nätverk
 • 19 april ingick CELLINK partnerskap med ARMI BioFab USA, UNH Manchester för evenemang om regenerativtillverkning
 • 23 april Utsåg CELLINK Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare
 • 2 maj lanserade CELLINK en ny pedagogisk plattform för bioprinting: CELLINK GO – Framtagen för att Revolutionera utbildningen
 • 3 maj byte CELLINK Certified Adviser till Erik Penser Bank AB
 • 4 maj publicerade CELLINK en nyhet om en samarbetspartner som 3D-Bioprintade Humana Hjärtvalvsjukdomsmodeller med Nanoindentationsbaserad biomekanik
 • 11 maj mottog CELLINK en order om 3,5 MSEK från distributör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                        Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                            Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                                E-post: gd@cellink.com

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 08:30 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB är företagets Certified Adviser, kan nås på tel: +46 8 463 80 00. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq First North under CLNK.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera