CELLINK publicerar artikel om biobläck tillsammans med världsledande forskare

Publikationen "A perspective on the physical, mechanical and biological specifications of bioinks and the development of functional tissues in 3D bioprinting", som författats av CELLINKs forskare Dr. Hector Martinez och Dr. Patrick Thayer i samarbete med världsberömda opinionsledare i fältet av biomaterial (prof. David Williams vid Wake Forest Institute of Regenerative Medicine, USA) och Tissue Engineering samt 3D Bioprinting (prof. Ali Khademhosseini vid University of California-Los Angeles, USA) publicerades nyligen i Bioprinting journal. Bioprinting är en tvärvetenskaplig tidskrift som täcker alla aspekter av 3D-tillverkningsteknologi med biologiska vävnader, organ och celler för medicin- och bioteknik. Dr Anthony Atala vid Wake Forest Institute of Regenerative Medicine är chefredaktör.

Denna artikel är först i sin klass för att identifiera positionen för ledande biobläck och föreslå deras klassificering baserat på deras roll i en 3D bioprintad konstruktion, såsom att ge biologisk funktionalitet, tjäna som supportmaterial eller stödja och ge styvhet till komplexa konstruktioner. Bioinks är viktiga och grundläggande byggstenar för tillverkning av 3D bioprintade konstruktioner. Således spelar biobläck nyckelroller i strukturellt stöd, vidhäftning och differentiering av inkorporerade celler. CELLINKs biobläck är vad som skiljer företaget från andra aktörer inom fältet och som leverantör av helt förpackade system med bioprinters, biobläck och expertis, kan CELLINK etablera standarden i branschen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                  Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                       Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                          E-post: gd@cellink.com

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Om oss

Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 600 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com/investerare

Prenumerera

Dokument & länkar