CELLINK visar fortsatt tillväxt och förbättrade marginaler i andra kvartalet (december 2018-februari 2019)

CELLINK AB offentliggör kvartalsrapport för perioden december 2018 - februari 2019 samt resultatet för de första sex månaderna. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten.

Andra kvartalet 

 • Nettoomsättning uppgick till 23 837 kSEK (8 724 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 173% mot det andra kvartalet i föregående räkenskapsår varav 150% var organisk tillväxt
 • Bolaget har under kvartalet förvärvat 100% av aktierna i det tyska bolaget, Dispendix GmbH. Köpeskillingen uppgår till cirka 5 MEUR
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 865 kSEK (460 kSEK), motsvarande en marginal om 8,7% (3,7%)
 • Nettoresultatet uppgick till 1 339 kSEK (54 kSEK), vilket generar ett resultat per aktie om 0,16 SEK (0,007 SEK)

Första halvåret 

 • Nettoomsättning uppgick till 43 874 kSEK (16 821 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 161% mot det första halvåret i föregående räkenskapsår varav 149% var organisk tillväxt
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 466 kSEK (432 kSEK), motsvarande en marginal om 7,4% (1,8%)
 • Nettoresultatet uppgick till 2 015 kSEK (-467 kSEK), vilket generar ett resultat per aktie om 0,24 SEK (-0,06 SEK)

Händelser under andra kvartalet (december 2018 – februari 2019)

 • 1 december genomfördes förvärvet av Dispendix GmbH.
 • 4 december offentliggjorde CELLINK att vi ingått ett samarbete med MedImmune i syfte att
 • utnyttja CELLINKs 3D-bioprinting-teknik för nya läkemedelsupptäckter.
 • 5 december tecknade CELLINK ett partnerskap med Prellis Biologics Inc. för kommersialisering
 • av holografisk bioprintingteknik
 • 28 januari beviljades CELLINK projektfinansiering om 5 MSEK från EU.
 • 4 februari lanserade CELLINK en ny produkt inom realtids cellmikroskopi.
 • 19 februari beviljades CELLINK patent för ”3D printer and a method for 3D printing of a construct”.

Händelser efter periodens utgång

 • 18 mars lanserade CELLINK en ny produkt vid namn Lumen X, för digital ljusbehandling 3D bioprinting.
 • 22 mars offentliggjorde CELLINK att den ingått ett samarbete inom bioprintingsforskning med forskningscentret för vuxna stamceller vid Seoul National University.

Händelser under första halvåret (september 2018 – februari 2019)

 • 4 september publicerade CELLINK tre nya forskningsframgångar gjorda med bolagets produkter.
 • 11 september offentliggjorde bolaget att Dr. Mina Bisell tillträder CELLINKs Advisory Board.
 • 2 oktober meddelade bolaget att man blivit beviljade projektfinansiering om cirka 3 MSEK från EU.
 • 17 oktober lanserade CELLINK två nya produktserier av Biobläck samt utökning av en befintlig serie.
 • 6 november lanserade CELLINK en ny produktserie av Biobläck samt en utökning av tre befintliga produktserier.
 • 29 november ingick CELLINK AB ett avtal om förvärv av det tyska bolaget Dispendix GmbH för 5 miljoner EUR.
 • 1 december genomfördes förvärvet av Dispendix GmbH.
 • 4 december offentliggjorde CELLINK att de ingått ett samarbete med MedImmune i syfte att
 • utnyttja CELLINKs 3D-bioprinting-teknik för nya läkemedelsupptäckter.
 • 5 december tecknade CELLINK ett partnerskap med Prellis Biologics Inc. för kommersialisering
 • av holografisk bioprintingteknik.
 • 28 januari beviljades CELLINK projektfinansiering om 5 MSEK från EU.
 • 4 februari lanserade CELLINK en ny produkt inom realtids cellmikroskopi.
 • 19 februari beviljades CELLINK patent för ”3D printer and a method for 3D printing of a construct”.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                               Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                                 Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                               Telefon US +1 (857) 332 2138 

Email: eg@cellink.com                                                                           Email: gd@cellink.com

Viktig information

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2019 kl. 08:30 CET.

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Om oss

Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK AB (publ), grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. Besök cellink.com för att läsa mer. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B.