CellPoint och Webraska i samarbete Ny navigeringstjänst baserad på GSM-positionering

CellPoint och Webraska i samarbete Ny navigeringstjänst baserad på GSM-positionering + Ny navigation/karttjänst för personligt bruk som i realtid använder GSM positionering och Mobilt Internet + Automatisk lokalisering är en nyckelfaktor för maximal effektivitet och användarvänlighet. London, 5 juli, 2000 - Webraska Mobile Technologies, världens första leverantör av kartor, trafikinformation och navigeringstjänster över Mobilt Internet, och CellPoint, först i världen med att erbjuda kommersiella tjänster och applikationer som är baserade på GSM- positionering, demonstrerar gemensamt en navigations- och informationstjänst som i realtid visar kartor i mobiltelefonens display. I London den 6 till 7 juli på Mobile Location Services and Applications Conference kommer företagen gemensamt att demonstrera Webraskas mobila navigeringstjänster som använder sig av CellPoints positioneringsplattform. Åhörarna kommer att få se hur man smidigt och enkelt kan få fram positionen på exempel en restaurang, bensinstation eller apotek på en karta. Genom tjänsten kan användaren snabbt hitta sitt slutmål på kartan och därigenom finna den bästa vägen. "CellPoints system för positionsbestämning av mobiltelefoner tillför ett stort värde till de lokaliseringstjänster som Webraska erbjuder. Tidigare var man tvungen att mata in sin position manuell för att få fram den information man efterfrågade, " säger Peter Henricsson, styrelseordförande och CEO i CellPoint Inc. "Automatiska lokaliseringstjänster kommer också att kunna skicka information till användaren baserat på mobiltelefonens position, exempelvis trafikinformation och speciella erbjudanden från butiker i närheten." Webraskas system för geografisk sökning kommer också att visas på konferensen. Demonstrationen kommer att visa hur systemet beräknar riktiga färd- och ankomsttider baserade på geografisk information, snarare än färdtider beräknade på "fågelvågen". Webraska kommer även att visa sitt Internetbaserade system för kart- och navigeringstjänster i realtid. "Automatisk positionering från CellPoint är en nyckelfaktor för avancerade lokaliseringstjänster och Mobilt Internet, " menar Jean-Michel Durocher, CEO och grundare av Webraska." Tillsammans med högre bandbredd, bättre terminaler och taligenkänning kommer positionsbestämning att garantera maximal effektivitet och användarvänlighet av lokaliseringstjänster." Webraska och CellPoint har tecknat ett icke-exklusivt avtal för att tillsammans integrera respektive tjänst och teknologi, utveckla och sälja lokaliseringstjänster till mobiltelefonoperatörer. De båda bolagens öppna Application Programming Interface (API) möjliggör för operatörer och applikationsutvecklare över hela världen att producera nya innovativa tjänster för navigering. Några potentiella applikationer är exempelvis spel, fleet management, gula sidor och stadsguider. Om Webraska Webraska (www.webraska.com) erbjuder realtidskartor, trafik och navigationstjänster för Mobilt Internet. Målsättningen är att kunna erbjuda ett globalt, "up-to-date", personbaserat och flexibelt alternativ till CD/DVD-baserat navigeringssystem för bilar. Utöver sin patenterade distribution av navigering över Internet erbjuder Webraska mobiltelefonoperatörerna ett komplett paket av tjänster för personlig navigation, ursprungligen utvecklat tillsammans med den ledande franska operatören SFR och noggrant utformat för att så effektivt som möjligt kunna utnyttja varje interface (WAP, Internet, SMS, IVR, PDA, Call Centre, car equipment). Webraska erbjuder också ett Application Programming Interface (API) som tillåter operatören och deras partners att lägga till tjänster som exempelvis "dörr till dörr" navigering", kartpresentation, geokoding and förbättrad geografisk sökning baserad på restidsoptimering till alla sina applikationer. (Lokaliseringstjänster, Mobil E-handel, spel, stadsguider, Fleet Management, Mobilt Extranet, etc.) Partner och kunder inkluderar SFR/Cegetel, KPN, Proximus/Belgacom, ADAC, Scoot, Alcatel, CPS, Schlumberger, TrafficMaster, Vivendi, PSA Peugeot- Citroën, In Fusio, TeleAtlas and Navtech. Bolagets huvudkontor finns i Poissy, France och har kontor i London, Bryssels, Madrid, Amsterdam and Melbourne. For mer information besök www.webraska.com Om CellPoint CellPoint Inc. (NASD: CLPT; www.cellpt.com) är ett amerikanskt företag med dotterbolag i Sverige, Storbritannien och Sydafrika, som tillhandahåller positions- och telematiktjänster i samarbete med mobila operatörer i hela världen. CellPoints "end-to-end" lösning fungerar i alla omodifierade GSM-nät, använder standard GSM eller Wap telefoner och har Internet som användargränssnitt. För närvarande finns det ett flertal applikationer och tjänster tillgängliga och CellPoints erbjuder tredjepartsleverantörer att integrera sina applikationer tillsammans med CellPoints öppna interface GSM har idag mer än 66 % av de existerande 290 miljoner mobiltelefonanvändarna. År 2005 beräknas det finnas mer än 1.5 miljarder användare av mobiltelefoner och av dem uppskattas GSM stå för 75 %. Av dessa 1.5 miljarder beräknas 1 miljard komma att använda sig av Mobilt Internet. Marknaden för mobila lokaliseringstjänster beräknas av The Strategies Group att vara värdmer än $80 år 2010. For more information, please contact: Silvia Blanc-Bolelli Petter Bogren Webraska CellPoint Systems Tel: +33 [0]1 39 22 63 04 Tel : +46 8 633 2700 Email:sblancbolelli@webraska.com Email : pb@cellpt.com CellPoint och CellPoint Systems är varumärken tillhörande CellPoint Inc. Bedömningar om framtiden i denna pressrelease är gjorda i enlighet med "the safe harbor provisions" från The Private Securities Litigation Act, 1995. Det verkliga resultatet kan komma att skilja sig från det som presenteras i kommuniké då det presenterade materialet är baserat på antaganden om framtiden. Investerare uppmärksammas att framtidsbedömningar innehåller osäkerheter vilket riskerar att det framtida resultatet skiljer sig från det presenterade. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01150/bit0002.pdf

Dokument & länkar