CellPoints resultat per 30 juni 2000

Report this content

CellPoints resultat per 30 juni 2000 Stockholm 2 oktober 2000 - CellPoint Inc. (Nasdaq: CLPT; www.cellpt.com). Nasdaq-noterade CellPoint Inc., med sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, redovisar intäkter på 915 478 USA-dollar (motsvarande omkring 8,1 miljoner kronor vid den dollarkurs på 8,80 kronor som gällde den 30 juni 2000) för räkenskapsåret 1 juli 1999-30 juni 2000 (förra verksamhetsåret 0). Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till -6 139 425 USA-dollar, motsvarande cirka -54 miljoner kronor. Under det senaste verksamhetsåret har CellPoint förvandlats från att ha varit ett utpräglat utvecklingsföretag till att bli ett företag med en starkare affärsinriktning. Därmed har mer pengar satsats på marknadsföring, särskilda försäljningsaktiviteter och en snabb personaltillväxt. Antalet anställda har på ett år ökat från 31 till 90. Försäljnings- och administrationskostnaderna steg till 4 782 099 dollar (omkring 42 miljoner kronor) jämfört med 1 637 240 dollar under föregående verksamhetsår. Rörelsekostnaderna redovisas till 12 172 897 USA-dollar, varav 5 647 950 dollar avser av- och nedskrivningar. Nettoförlusten uppgår till 11 831 260 dollar (motsvarande cirka 104 miljoner kronor), jämfört med 2 969 751 dollar motsvarande period 1998/99. Eget kapital uppgick per den 30 juni 2000 till 80 100 076 USA-dollar ( omkring 705 miljoner kronor), jämfört med 11 160 902 dollar ett år tidigare. Värdet av kontanter och andra likvida tillgångar var samma dag 6 624 662 USA-dollar (cirka 58,3 miljoner kronor). "Det senaste året har varit en milstolpe i CellPoints historia, då företaget har förvandlats från ett renodlat utvecklingsföretag till att också bli affärsinriktat", säger Peter Henricsson, styrelseordförande och koncernchef i CellPoint Inc. "CellPoint är först på marknaden med en väl fungerande, mångsidig kommersiell positioneringsteknik och tillhörande tjänster, och vi öppnar därmed en helt ny värld av spännande mobila och trådlösa tjänster." Viktiga händelser under verksamhetsåret och fram till nu: CellPoint lanserar Finder!, en ny tjänst för positionering och lokalisering. Med Finder! kan människor via sina mobiltelefoner hålla reda på var deras vänner och affärskontakter befinner sig. Februari 2000. CellPoint förvärvar konkurrenten Unwire, som också utvecklar telematiktjänster. Februari 2000. Nokia, CellPoint och Tele2 startar ett samarbete för marknadsföring av positioneringstjänster för WAP-telefoner. Mars 2000. Yahoo! marknadsför CellPoints Finder! i Europa under namnet Yahoo! Find a Friend. Maj 2000. Ericsson marknadsför Unwires produkter i Asien. Maj 2000. Tele2 lanserar världens första kommersiella tjänst för GSM-positionering i vanliga mobiltelefoner. Maj 2000. Time Magazine nämner CellPoint som ett av Europas 50 hetaste teknikföretag. Juni 2000. CellPoint uppmärksammas i nyhetsprogram i CNN, CNET, CNBC, PC World, TV4 och flera andra viktiga medier. Efter verksamhetsårets utgång har CellPoint skrivit flera nya kontrakt och annonserat andra viktiga händelser, bland annat dessa: CellPoint-aktien uppgraderas till notering på Nasdaqs stora lista. Juli 2000 CellPoint skriver kommersiellt avtal med France Telecom Mobiles avseende positioneringstjänster i GSM. Juli 2000. CellPoint kompletterar sin tidigare positioneringsteknik med nätverksbaserade lösningar. September 2000. iMate-tjänsten lanseras - en ny generation av informationstjänster för mobilt Internet. September 2000. Förbättrad version av Resource Manager: Tele2 blir först av teleoperatörerna att implementera den nya versionen. September 2000. Dotterbolaget Unwire får tre kontrakt på telematiktjänster värda totalt mer än 20 miljoner USA-dollar, motsvarande cirka 190 miljoner kronor. September 2000. CellPoints fullständiga resultatrapport enligt formulär 10-KSB, som skickats till SEC, den amerikanska finansinspektionen, finns att läsa på http://www.edgar.com eller http://www.freeedgar.com CellPoint Inc. (Nasdaq: CLPT, www.cellpt.com) är ett USA-registrerat företag med dotterbolag i Sverige, Storbritannien och Sydafrika, som tillhandahåller positions- och telematiktjänster i samarbete med mobila operatörer i hela världen. Företaget har ett flertal kommersiella tillämpningar för lokalisering för både företag och privatpersoner, till exempel "Resource Manager" för styrning av rörliga arbetsstyrkor och CellPoint Finder! för att hålla reda på vänner och familj. Mer än 66 procent av världens mobiltelefoner uppskattas idag bestå av GSM- telefoner, med mer än 300 miljoner användare. År 2005 uppskattas antalet mobiltelefonanvändare i världen till 1,5 miljarder, varav två tredjedelar är GSM-telefoner, och antalet användare av mobilt Internet uppskattas till cirka 1 miljard. För mer information, vänligen kontakta: CellPoint Systems AB: Bosse Steiner, tel. 08-633 27 00, 0733-32 00 32 E-post: info@cellpt.com Webbplats: www.cellpt.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00600/bit0002.pdf

Dokument & länkar