Time Magazine rankar CellPoint som ett av Europas 50 "hetaste" teknikföretag

Time Magazine rankar CellPoint som ett av Europas 50 "hetaste" teknikföretag London, June 19 - Time Magazine rankar CellPoint (OTC BB: CLPT; www.cellpt.com) som ett av Europas 50 "hetaste" teknikföretag. I artikeln, "Europe's 50 Hottest Tech Firms; Fifty firms to watch as the Web goes wireless and e-commerce becomes a mainstream way of doing business," noteras att bolaget samarbetar med Yahoo! Europe när det gäller positionsbaserade tjänster inom Mobilt Internet. CellPoint nämns under kategorin "Wireless" som en pionjär inom tjänster for Mobilt Internet. "Att omnämnas som ett av Europas 50 hetaste företag inom tekniksektorn ser vi som ett erkännande av vår teknik, våra tjänster och den roll vi kommer att ha i byggandet av Mobilt Internet," säger Peter Henricsson, Styrelseordförande och CEO i CellPoint Inc. Genom sitt stora inflytande på den globala affärs- och nyhetsvärlden får de bolag som exponeras i Time Magazine stor internationell uppmärksamhet. "Att vara det enda positioneringsföretag som omnämns i artikeln ser vi som ytterligare ett bevis på vår ledande position," avslutar Peter Henricsson Artikeln kan läsas på: http://www.time.com/time/europe/specials/eeurope/field/top50.html#wireless CellPoint Inc. är ett amerikanskt företag med dotterbolag i Sverige, Storbritannien och Sydafrika, som tillhandahåller positions- och telematiktjänster i samarbete med mobila operatörer i hela världen. Flera kommersiellt tillgängliga tjänster är baserade på CellPoints teknik som använder GSM-nätet för att lokalisera mobiltelefoner och med Internet som användargränssnitt. CellPoint System har för närvarande världens enda kommersiella kompletta lösning för positionsbestämning; den är helt uppgraderbar för ett ökat antal abonnenter, fungerar med vanliga GSM- telefoner och WAP-telefoner i omodifierade digitala nätverk och kräver därmed inga dyra utbyggnader. GSM har idag mer än 66 % av de existerande 290 miljoner mobiltelefonanvändarna. År 2005 beräknas det finnas mer än 1.5 miljarder användare av mobiltelefoner och av dem uppskattas GSM stå för 75 %. Av dessa 1.5 miljarder beräknas 1 miljard komma att använda sig av Mobilt Internet. För information vänligen kontakta: CellPoint Inc. CellPoint Systems North American Inquiries Tel: +44 1344 624 565 Tel: +46 8 633 2700 The Rowe Group Fax: +46 8 623 090 Fax: +46 8 35 87 90 877-880-1195 info@cellpt.com info@cellpt.com ajc@rowe-group.com www.cellpt.com www.cellpt.com CellPoint och CellPoint Systems är varumärken tillhörande CellPoint Inc. Bedömningar om framtiden i denna pressrelease är gjorda i enlighet med "the safe harbor provisions" från The Private Securities Litigation Act, 1995. Det verkliga resultatet kan komma att skilja sig från det som presenteras i kommuniké då det presenterade materialet är baserat på antaganden om framtiden. Investerare uppmärksammas att framtidsbedömningar innehåller osäkerheter vilket riskerar att det framtida resultatet skiljer sig från det presenterade. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00410/bit0002.pdf

Dokument & länkar