Advokat Jan Rynning ny styrelseledamot i CellPoint Inc.

Advokat Jan Rynning ny styrelseledamot i CellPoint Inc. Advokat Jan Rynning har utsetts till ny ordinarie styrelseledamot i CellPoint Inc.* Rynning, 50, är delägare i Ahlford Advokatbyrå i Uppsala och utbildad i Sverige och USA. Han är inriktad på affärsjuridik, internationell kontraktsjuridik och internationella förhandlingar och har även deltagit i många omstruktureringar och företagsrekonstruktioner. Rynning har suttit i ett flertal svenska samt även utländska bolagsstyrelser, i såväl privata som publika företag, exempelvis Provobis och Ticket och för närvarande bland annat i Enea Data AB. "Rynning har redan bidragit med värdefull kunskap till det åtgärdsprogram som CellPoint genomför", säger Peter Henricsson, styrelseordförande i CellPoint Inc. "Vi ser fram emot att få arbeta med honom och ta del av hans kunskap och kontaktnät på finansmarknaden." CellPoints styrelse består med Jan Rynning av sju ledamöter, varav sex ställer upp för omval i samband med ordinarie bolagsstämma den 5 december 2001. Mats Jonnerhag, som varit styrelseledamot sedan 1998, har avböjt omval. "Från investerarhåll föreslogs att jag skulle kunna bidra med erfarenhet inte enbart inom juridik och finansvärlden, utan också med strukturella idéer och informationslösningar. Det är en stor möjlighet att bli styrelseledamot vid denna tid när CellPoint genomför sitt åtgärdsprogram och är på rätt väg", säger Jan Rynning. Rådgivande kommitté CellPoints rådgivande kommitté tar form och består av personer med specialistkunskaper inom olika områden och som av och till kan fungera som rådgivare, dörröppnare och bollplank till bolaget på en ad-hoc- basis. Kommittén utgörs av en löst sammanhållen informell grupp. Hittills utgörs den av en amerikansk finansiell rådgivare, en nordamerikansk advokat, en svensk affärsstrateg samt en europeisk expert inom 3G-mobilmarknaden. Dessa personer är aktieägare i CellPoint men är inte anställda i bolaget och assisterar redan CellPoint i flera pågående projekt. "Vi är mycket tacksamma för de värdefulla bidrag dessa rådgivare redan givit," avslutar Henricsson. * Styrelsen i CellPoint är bemyndigad att intill nästkommande bolagsstämma utse nya styrelseledamöter. För mer information vänligen kontakta: CellPoint (Sverige): Jakob Sintring, Tel: +46-(0)73 973 77 41, jakob.sintring@cellpoint.com E-post: info@cellpoint.com Hemsida: www.cellpoint.com CellPoint Inc. (NASD och Stockholmsbörsen: CLPT; http://www.cellpoint.com/) är ett amerikanskt företag med dotterbolag i Sverige och Storbritannien, som tillhandahåller mjukvara för positioneringsplattformar och positioneringstjänster. CellPoints mobila "end-to-end"-lösning fungerar i alla omodifierade GSM-nät, använder vanliga GSM- eller WAP-telefoner och har Internet som användargränssnitt. För närvarande finns ett flertal applikationer och tjänster tillgängliga, och CellPoint erbjuder tredjepartsleverantörer att integrera sina applikationer tillsammans med CellPoints öppna gränssnitt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00440/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00440/bit0001.pdf

Dokument & länkar