Centerpartiet Stockholms stad- Vi rekommenderar våra riksdagsledamöter att rösta nej till datalagringsdirektivet

Centerpartiet Stockholms stad

Senare under mars månad ska riksdagen ta ställning till att slutgiltigt införa det så kallade datalagringsdirektivet. Att stoppa datalagringsdirektivet är en viktig frihetsfråga och direktivet avvisades därför på Stockholmscenterns distriktsstämma under förra året.

På ett extrainsatt möte med styrelsen för Centerpartiets Stockholmsdistrikt sent på måndagskvällen beslutades följande:

"Frågan om datalagringsdirektivets införande är av sådan frihetligt principiell art att väljare och medlemmar kan förvänta sig att Stockholmscentern står upp för beslut på distriktsstämma och riksstämma. Stockholmscentern rekommenderar därför sina riksdagsledamöter att rösta nej till datalagringsdirektivet.”

Presskontakt

Stockholmscenterns ordförande Per Ankersjö kan nås via pressansvarig Frida Demervall,

Tel, 076-1229413

E-post, frida.demervall@stockholm.se