Vädjan om hårdare tag mot olagligt bullrande motorcyklar i Stockholm

Stadsmiljöroteln/ Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

Öppet brev till länspolismästare Carin Götblad

Som stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad känner jag att det är mitt ansvar att lyfta frågan om det olagliga och hälsoskadliga motorcykelbullret. Detta lagbrott genererar en ansenlig mängd klagomål från människor vars nattsömn blir störd, eller personer som känner sig tvingade att gå långa omvägar för att undvika det störande bullret. Att köra motorcykel som bullrar mer än 103 dB(A), vilket är den lagliga bullernivågränsen, påverkar även med stor sannolikhet människors hälsa negativt, samt utgör en stor risk för hörselskador hos små barn som ännu har en outvecklad hörsel.

 

För mig är det tydligt att polisen i dagsläget inte prioriterar detta problem speciellt högt . Det är endast ett fåtal poliser som arbetar med frågan, och den tekniska apparaturen är antingen föråldrad, otymplig eller rättsosäker. Antalet fällande domar är obefintliga. Detta tycker jag är problematiskt, eftersom det endast är polisen som kan arbeta med problemet och att problemet knappast minskar, snarare är intrycket att det istället ökar.

Jag vill med detta brev visa att det finns ett engagemang och en oro för det buller dessa motorcyklister orsakar och understryka behovet av åtgärder mot detta miljöproblem i Stockholm, helst redan i sommar.

 

Brevet till Carin Götblad i sin helhet finns bifogat som pdf.

Presskontakt

Frida Demervall

E-post frida.demervall@stockholm.se

Tel. 0761- 22 94 13

 

Dokument & länkar