Fortsatt starkt resultat för Cerealia

Bokslutskommentar 2002 Fortsatt starkt resultat för Cerealia Cerealia redovisar för år 2002 ett resultat på 250 miljoner SEK (244) efter finansiella poster. Resultatförbättringar noteras framförallt på delmarknader i Danmark och Tyskland. - Vi har lagt ytterligare ett starkt resultatår bakom oss, säger Håkan Ahlqvist, VD och koncernchef. I slutet av året har vi förberett två viktiga strategiska förvärv, i VK Mühlen och Schulstad, som ger nya utmaningar och möjligheter för Cerealia under de närmaste åren. Genom en riktad nyemission från det tyska kvarnföretaget VK Mühlen förvärvar Cerealia en ägarandel på 11 procent. - Investeringen i VK Mühlen ska bland annat öppna för samarbete inom produktion, produktutveckling och marknadsutvidgning österut, säger Håkan Ahlqvist. Vid årsskiftet 2002/2003 träffades avtal om förvärv av bageriverksamheten inom Schulstad A/S. Förvärvet innebär att Cerealias nuvarande omsättning inom bageri i stort sett kommer att fördubblas under 2003, till ca 6 miljarder SEK. - Schulstad kompletterar vår egen bageriverksamhet väl och genom förvärvet har vi fått förutsättningar att bli Nordens ledande leverantör av bröd i alla kategorier, säger Håkan Ahlqvist. Koncernens fakturerade försäljning ökade under året till 6 113 miljoner SEK (6 047), varav 54 procent (53) avsåg fakturering utanför Sverige. - Försäljningsutvecklingen är bra både på industri- och konsumentmarknaden, säger Håkan Ahlqvist. På en marknad som präglas av allt tuffare konkurrens har vi hävdat oss väl. Bröd, müsli och pasta är fortsatt viktiga delar av den enkla och lättlagade vardagsmåltiden. Gröt har också blivit trend, försäljningen av gryn ökar för andra året i rad. Cerealia har gjort ett antal större investeringar under året. Utöver en ny vetekvarn i den lettiska kvarnverksamheten har under året nya produktionslinjer för formbröd färdigställts i Eskilstuna och Lund. Vidare har START-linjen i Järna kompletterats med en linje för s k soft- bite, en ny typ av bakad müsli där råvaran är svensk havre. Norges enda industriella baguette-bageri förvärvades under året. Under hösten lades strukturplanen för den svenska färskbrödsverksamheten fast. Den innebär att bageriverksamheten inom Skogaholms Bröd koncentreras till fem bagerier i Sverige: Umeå, Örebro, Eskilstuna, Varberg och Lund. Ett nytt och modernt bageri håller på att byggas i Umeå. Som en konsekvens av detta kommer bagerierna i Stockholm, Luleå, Östersund samt nuvarande mindre bageri i Umeå att läggas ned. Sedan 1 januari 2002 drivs Cerealias operativa verksamhet i tre strategiska affärsområden: * Cerealia Mills producerar mjöl, mjölmixer, flingor, frukostprodukter och pasta i kvarnar och andra produktionsanläggningar samt ansvarar för försäljning till bageri- och livsmedelsindustri. * Cerealia Foods utvecklar och marknadsför konsumentprodukter till nordisk detaljhandel, storhushåll och servicehandel inom segmenten mjöl, gryn, mixer, frukostprodukter, pasta och måltidslösningar under varumärken som AXA, Kungsörnen och Start. * Cerealia Bakeries omfattar koncernens samlade bageriverksamhet, både tillverkning och försäljning av färskt bröd, fryst bröd, fast food- bröd och bake off-produkter på marknader i norra Europa samt på export. Välkända varumärken är bl.a. Skogaholm, Hatting och Korvbrödsbagarn. Därutöver finns koncerngemensamma resurser för affärsutveckling, ekonomisk styrning, finansiering, information samt forskning och utveckling. NYCKELTAL 2002 Omsättning 6 113 MSEK (6 047) Resultat efter finansnetto 250 MSEK (244) Soliditet 42% (44) Räntabilitet eget kapital, efter verklig skatt 10,3% (8,5) Likviditet 153% (158) Antal anställda 3 818 (3 905) Nettoomsättning, MSEK AFFÄRSOMRÅDE Jan-Dec 2002 Jan-Dec 2001 Cerealia Mills 2 394 2 414 Cerealia Foods 1 354 1 308 Cerealia Bakeries 3 269 3 205 - Internförsäljning -904 -779 Cerealiakoncernen 6 113 6 047 Ytterligare information: Håkan Ahlqvist, VD och koncernchef, telefon: 08-657 41 11, mobil 070-565 54 72 Bilder finns att hämta på www.cerealia.se Presskontakt Lotta Löwhagen Lundberg Informationschef Telefon: 08-657 41 18 Mobil: 070-654 13 44 E-post: lotta.lowhagen.lundberg@cerealia.se Cerealia utvecklar, tillverkar och marknadsför livsmedel baserade på cerealier - mjöl, gryn, flingor, pasta, bröd m.m. - för hemmamarknaderna i norra Europa samt för export. Koncernen driver verksamhet i bland annat Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Polen, Lettland och Ukraina. Cerealia ägs av Svenska Lantmännen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00420/wkr0002.pdf

Om oss

Cerealia utvecklar, tillverkar och marknadsför livsmedel baserade på cerealier i norra Europa. Verksamheten bedrivs i vid ett 50-tal anläggningar i 11 länder. Omsättningen är drygt 6 miljarder SEK.

Dokument & länkar