NS Holding AB fullföljer sitt erbjudande avseende förvärv av aktier i Norrporten

NS Holding AB fullföljer sitt erbjudande avseende förvärv av aktier i Norrporten NS Holding AB's ("NS Holding")erbjudande till aktieägarna i Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ) ("Norrporten") har enligt slutlig sammanräkning accepterats i sådan utsträckning vid anmälningstidens utgång den 19 oktober 2000 att NS Holdings innehav uppgår till 8.323.524 aktier, motsvarande 98,6 % av antalet aktier och röster i Norrporten. Då även övriga villkor för erbjudandets fullföljande uppfyllts fullföljer NS Holding erbjudandet. Likvid till de aktieägare i Norrporten som accepterat erbjudandet beräknas komma att utbetalas den 1 november 2000. NS Holding har för avsikt att inom kort inleda tvångsinlösen av återstående Norrportenaktier. NS Holding AB För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Wiklander, VD NS Holding AB (även VD Norrporten). Tel. 060-64 12 00, 070-554 70 40 Håkan Bohlin, Investment Manager Sjätte AP-fonden. Tel. 031-741 10 20, 0708-74 10 20 Rådgivare Enskilda Securities AB är finansiell rådgivare till NS Holding. Lenner & Partners Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till familjen Petersson med bolag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00540/bit0002.pdf

Dokument & länkar