Uttalande från styrelseledamöter i Norrporten

Uttalande från styrelseledamöter i Norrporten Med anledning av det offentliga erbjudandet från NS Holding AB den 21 augusti 2000 till aktieägarna i Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ), gör den av Norrportens styrelse utsedda arbetsgruppen för utvärdering av erbjudandet följande uttalande baserat på bland annat utlåtanden om budets värde för aktieägarna från Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Forum Affärsutveckling AB: "Styrelsens arbetsgrupp har utvärderat erbjudandet och har utifrån det offentliga erbjudandets prisnivå och innehållet i inhämtade utlåtanden beslutat rekommendera aktieägarna att acceptera det offentliga erbjudandet." Sundsvall den 8 september 2000 Kenneth Eriksson Mats Mared Janaxel Näsman 1 Styrelsens arbetsgrupp 1 Arbetsgruppen har bestått av undertecknarna ovan. Övriga styrelseledamöter, Thomas Alexandersson, Anders Wiklander och Mats Wäppling, har inte deltagit i utvärderingen, de två förstnämnda på grund av sina engagemang i NS Holding AB och den sistnämnde på grund av sitt engagemang i Skanska AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/08/20000908BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/08/20000908BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar