CGit – lönsamt tillväxtbolag med över 300 års samlad erfarenhet

CGit Holding AB genomför en nyemission i samband med nyintroduktionen på AktieTorget. Emissionen tillför Bolaget 5 MSEK (exkl. emissionskostnader) vid full teckning. Emissionen omfattas till 100 % av garantiåtaganden. Kapitaltillskottet möjliggör vidareutvecklingen i affärsområdet IT-drift vilket kommer omfatta investering i utbyggnad av datacenter och automatisering av det hybrida molnet.

CGit har sedan 2007 med hög organisk tillväxt och lönsamhet bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur, vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-Drift, IT-Konsulter samt IT-Produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

”Vi vill vara en IT-partner som erbjuder innovativa IT-konsulttjänster samt IT-lösningar som stärker våra kunders verksamheter. Vår målsättning är att ha en hög tillväxt med det finansiella målet att 2020 omsätta över 120 MSEK med en rörelsemarginal omkring 7 procent.” -  Mattias Bergkvist, VD på CGit Holding AB


3 anledningar att investera enligt CGit:

  • Helhetspartner som stöttar kunden i övergången till digitalisering. CGits team stöttar bolag i övergången till en mer digitaliserad verksamhet och Bolaget ser möjligheterna att våga satsa på nya områden, senast genom en satsning inom AI. Marknaden som Bolaget är verksamma på rör sig snabbt och Bolaget gör sitt yttersta för att hänga med i digitaliseringens snabba utveckling. Bolaget utvecklas i takt med att ny innovativ teknik skapar nya möjligheter för bättre, effektivare och säkrare IT-infrastruktur. Detta i sin tur skapar unika konkurrensfördelar för CGits kunder.

  • Över 300 års erfarenhet av IT-infrastruktur. Bolaget präglas av hög kompetens med över 300 års samlad erfarenhet av IT-infrastruktur och teamet bakom CGIT har tidigare byggt upp flertalet bolag inom IT-sektorn. Bolaget hjälper alla aktörer att använda teknikens möjligheter för att möta digitaliseringens utmaningar, och på så sätt kunna förbättra deras verksamhet eller affär.

  • Lönsamt bolag som haft organisk tillväxt under 10 år. Bolaget har under tio år levererat flexibla, tillgängliga och säkra IT-lösningar och tjänster som hjälper företag att minska risker och kostnader, samtidigt som det ökar deras kundnytta i form av flexibilitet, produktivitet och effektivitet. CGIT har under perioden januari - oktober 2017 omsatt cirka 46 MSEK (32 MSEK 2016) med ett positivt resultat om cirka 0,3 MSEK.


Nedan följer ett utdrag ur Analyst Groups intervju med Mattias Bergkvist, VD på CGit.

Ni har klarat av att visa god organisk tillväxt och samtidigt fortsatt vara lönsamma. Hur har ni arbetat för att klara detta?

Jag skulle säga att det är en balans mellan att våga ta in nya affärer med bibehållen styrka men vara lyhörd när det är dags för att utöka bemanningen. Det pusslet har vi jobbat med under alla år och lyckats mycket bra med.

2020 vill ni omsätta omkring 120 miljoner kronor, med en rörelsemarginal omkring 7 %. Hur ska ni arbeta för att nå det målet?

Vi har byggt en plattform som är skalbar och som bygger på morgondagens teknik. Det, i kombinationen med våra otroligt kompetenta medarbetare och våra adresserbara marknader, gör att det finns goda förutsättningar för att nå våra uppsatta målen.

Ni erhöll i juli 2017 en order från Zenuity med ett värde över 16 miljoner kronor, exkl. underhålls- och driftsavtal. Kan du berätta lite mer om vad den här orden kan betyda för er?

Det är en mycket spännande affär! Dels är det en plattform som bygger på ny innovativ teknik och som är framtidssäkrad, men det är också inom ett område som det händer otroligt mycket kring, nämligen AI och Deep Learning. Många i vår bransch pratar om det här men väldigt få har gjort något konkret. Att vi då får förtroendet att leverera en IT-infrastruktur som stödjer utveckling av AI och Deep Learning är otroligt roligt. Att dessutom projektet gick väldigt bra vittnar om vår kompetens inom området.

I dagsläget finns det flera IT-konsulter i Sverige, både noterade och onoterade. Vad skiljer CGit från dessa och vad har ni för konkurrensfördelar i era erbjudanden?

Vi verkar i en bransch där ny teknik är en del av vår vardag. Paradoxalt nog så är det många i vår bransch som tänker väldigt konservativt när det gäller IT-infrastruktur. Vi är övertygade om att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknik och det genomsyrar allt vi gör, våra samarbetspartners, vår hosting-miljö, våra teknikval och vårt erbjudande.

Vad kommer vara CGits främsta fokusområde under 2018?

Vi kommer fortsätta fokusera på vårt drift och hosting-erbjudande och fortsätta utveckla vårt koncept inom området. Hantering av både privata, hybrida och publika moln kommer vara en viktig del i det arbetet. Vår egen genomförandekraft kommer bli otroligt viktig och jag ser ljust på vår framtida resa!


Kort om erbjudandet:

Teckningsperiod: 7 december 2017 – 21 december 2017.

CGits värdering: 34,4 MSEK (pre-money).

Teckningskurs: 25 SEK per B-aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar  högst 200 000 B-aktier. Vid fulltecknad emission tillförs CGit 5 MSEK före emissionskostnader (cirka 0,95 MSEK).

Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen har garantiåtaganden på totalt 5 MSEK, motsvarande 100 % av emissionsbeloppet.


Mer information om emission och nynotering:


Teckna online här

För memorandum läs här

Läs fullständig intervju med VD Mattias Bergkvist här

Se Analyst Groups videosammanfattning här

Prenumerera

Dokument & länkar