CGit expanderar utvecklingsplattform till befintlig kund, värde 4,6 MSEK

Report this content

Mölndal                                                                                      2021-03-12

                                                                                                                                                                                                                                                  

CGit har tagit en viktig affär värd 4,6 MSEK. Kunden är ledande inom textanalys med hjälp av Machine Learning. Kunden investerar i en expandering av befintligt Data Center för sin utvecklingsplattform samt tecknar avtal för drift och hosting av miljön för att möta utökade krav från verksamheten och marknaden.

”Det är fantastiskt roligt att få förtroendet att fortsätta leverera lösningar i teknikens framkant. Bolag som dessa är med och pressar tekniken framför sig och skapar nya användningsområden där AI, Deep Learning och Machine Learning är en naturlig del av lösningen. Jag ser det som ett kvitto på vår kompetens, vår relation och att våra lösningar ligger i framkant” säger CGit´s VD Mattias Bergkvist

CGit fortsätter att leverera nästa generations IT-infrastruktur!

 

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e mars 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera