CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,2 MSEK

Report this content

Mölndal 2021-10-05                                                                                                                                                                                                                                                  

CGit tar en ny order inom AI/Deep Learning med befintlig kund. Kunden, som är verksam inom telekommunikation, har tagit beslutet att bygga ut sin befintliga utvecklingsplattform för AI och Deep Learning.

Ordern är värd 1,2 MSEK.

Marknaden för applicerad AI accelererar inom fler och fler branscher. Det ökar behovet av tillgång till plattformar för bland annat beräkningskapacitet men även djup kompetens inom området och förståelse för hur svenskt näringsliv kan ta nästa steg i utvecklingen med hjälp av nya teknologier. Då känns det extra bra när vi får förtroendet att leverera, säger Mattias Bergkvist, VD för CGit. CGit tackar för förtroendet.

CGit fortsätter att bygga sitt kunskapshus inom AI/Deep Learning.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5:e oktober 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera