CGit tar ny order med befintlig kund. Värde 1.5 MSEK

Report this content

Mölndal                                                                                                                                                              2019-10-30

CGit har tagit en ny order med befintlig kund. Kunden som är verksam inom fordonsbranschen investerar i 
nästa generations lagringslösning, en utbyggnad av befintlig plattform för att möta morgondagens kraftigt ökade behov. Värdet på den nya ordern uppgår till 1.5 MSEK

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e oktober 2019.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera