CGit tar ny order med sin befintliga kund, Fujirebio. Värde 1.3 MSEK

Report this content

Mölndal                                                                                      2021-03-24

                                                                                                                                                                                                                                                    
CGit har tagit en viktig affär värd 1.3 MSEK. Kunden som är Fujirebio, är verksam inom medtech.
Fujirebio är en del av H.U. Group (tidigare Miraca Group), och är en global sjukvårdsaktör. De är experter inom kliniska laboratorietester (SRL), IVD-testlösningar (Fujirebio) och andra specialiserade sjukvårdsrelaterade aktiviteter. Just nu spelar Fujirebio en viktig roll ur ett COVID-19 perspektiv där de erbjuder olika testlösningar som används över hela världen för att stödja snabb och pålitlig diagnos.

Fujirebio investerar i nytt datacenter för att möte den ökande efterfrågan och kraven från marknaden. CGit har fått förtroendet att leverera den nya plattformen och är med och framtidsäkrar Fujirebio IT-infrastruktur.

”Det är fantastiskt roligt att få förtroendet att fortsätta leverera lösningar i teknikens framkant. Bolag som dessa spelar en viktig roll inom Medtech. Jag ser det som ett kvitto på vår kompetens, vår relation och att våra lösningar ligger i framkant” säger CGit´s VD Mattias Bergkvist

CGit fortsätter att leverera nästa generations IT-infrastruktur!

 

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24:e mars 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera