CGit tar order med ny kund – värde 850 KSEK

Mölndal 2019-02-08

CGit har fått i uppdrag att leverera nästa generations backup-och datamanagement-plattform till ytterligare en ny kund.

Kunden som är ett ledande brand inom retail har valt en lösning som består av samma ledande teknologi som CGit själva använder i sin hosting. Denna består av hård-och mjukvara från Rubrik.
Affären är strategiskt viktig för os då kunden verkar inom en bransch som drar stor nytta av nästa generations infrastruktur  

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e februari 2019.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera

Dokument & länkar