CGit tar order med ny kund som är verksam inom mjukvaruutveckling. Värde 1.8 MSEK

Report this content

Mölndal                                                                                                                                                                                                                      2019-04-23

CGit har fått i uppdrag att leverera nästa generations lagringslösning baserat på PureStorage och Arista.

Kunden som är verksam inom mjukvaruutveckling med fokus på administration, transport o godshantering investerar i ny lagringslösning baserad på flash-tekniken för att ersätta traditionell lagringslösning. Lösningen bygger på senaste tekniken från PureStorage och Arista. Värdet uppgår till 1,8 MSEK.

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e april 2019.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera

Dokument & länkar