Erhåller betydande order, värde 1,5 MSEK

Göteborg 2018-01-11

CGit gör affär kring nästa generations datacenter. Befintlig kund till CGit har tagit beslutet att bygga ut befintlig lagring för att säkerställa morgondagens krav från verksamheten. Kunden som är verksam inom e-commerce och retail säkerställer och stärker upp sin befintliga miljö kring datacenter baserat på teknik från Pure Storage. De här affären ligger i linje med våra expansionsplaner framåt och vår strategi för tillväxt.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e januari 2018.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera

Dokument & länkar