Försäljningsrapport januari 2018, fortsatt tillväxt

Report this content

Mölndal 2018-03-08

CGit´s preliminära försäljningssiffror för januari 2018 är 2,79 MSEK, en ökning med 13% från samma period år 2017 (2,48 MSEK).

CGit visar på fortsatt bra omsättning och ser med tillförsikt på utvecklingen med hänsyn taget till årets start. Vi hade en stark avslutning på 2017 och 2018 har börjar positivt. Samtliga av våra tre intäktsben levererar och det ser bra ut inför kommande månaden.
//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018. 

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera

Dokument & länkar