Första avropet mot större avtal avseende IT-infrastruktur, värde 275 KSEK

Report this content

Mölndal 2018-03-15

CGit har idag fått första avropet på ett större avtal avseende säkerhetsplattform. Kunden som är ett forskningsinstitut och innovationspartner ska säkra upp sin IT-infrastruktur genom en större utbyggnad av deras säkerhetsplattform. Det kommer att genomföras ett antal större avrop under året där vi förväntar oss flera större avrop avseende både konsultationstjänster och säkerhetsprodukter. CGit har idag fått sitt första avrop baserat på bolaget Palo Alto Networks säkerhetsprodukter. Värdet på avropet uppgår till 275 KSEK

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e mars 2018.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera

Dokument & länkar