Kvartalsrapport Q2, 2018

VD HAR ORDET

Att verka inom IT-branschen innebär alltid ständiga förändringar och man måste hela tiden hålla ”örat mot rälsen”. Jag anser att hela branschen befinner sig i en ständig evolution. Men så ibland kommer man till paradigmskiften. Vi har i branschen hanterat ett antal sådana och jag vill hävda att AI också är ett sådant.

Jag har alltid levt efter några förhållningsätt i mitt ledarskap, ett av dem lyder ”utvecklas man inte så avvecklas man”. Det finns inget mellanting och man kan inte cementera sig i sin komfortzon för då börjar man ganska snart att avvecklas…

Vår satsning på AI är att utvecklas och jag kan ödmjukt konstatera att vår tajming är helt rätt! Men det går fort och ska man vara ledande så behöver man en organisation som kan hantera det. Det krävs både flexibilitet och beslutskraft. Det har vi! Vi är numera först i Sverige med AI-infrastruktur som tjänst!

Sverige har tagit beslut om att satsa stenhårt på AI och investerar närmare 500 miljoner på ett AI-center som placeras på Lindholmen i Göteborg. För att vi inte bara ska hinna med marknaden, utan vara en del av de som leder den, har vi aktivt tagit beslut om att styra en del av vår egna leveranskapacitet mot vår egna tjänst i stället för leverans av den ”gamla” traditionella affären.
Det har inneburit några häftiga AI-affärer som har bidragit till fortsatt omsättningsökning.

Detta gör vi för att stå rustade för en förväntad anstormning av AI-relaterade förfrågningar.

Jag anser att vår utveckling av AI-infrastruktur som tjänst går enligt plan och det känns tryckt att vi kan titulera oss som en av de mest erfarna på marknaden när det gäller att leverera AI-infrastruktur! Vi har många konsulter med både unik erfarenhet, kompetens och certifieringar.

Det är med spänning och driv som vi tar oss an andra halvan av 2018!

ANDRA KVARTALET

Vårt andra kvartal har en organisk tillväxt på 125% procent (19 878 MSEK) jämfört med samma period föregående år (8 797 MESK). En del av framgångarna i Q2 kan hänföras till de något större affärerna vi gjort inom området AI, Deep Learning.

KASSAFLÖDET
CGit fortsätter att skapa ett bra kassaflöde både genom den löpande verksamheten men också med hjälp av den genomförda emissionen i samband med börsnoteringen.. Det gör det möjligt för CGit att fortsätta göra tillväxtskapande investeringar.

Mattias Bergkvist
VD

För mer information, kontakta Bolaget på: VD Mattias Bergkvist Telefon: 031-762 02 40 eller info@cgit.se www.cgit.s

FINANSIELL ÖVERSIKT KONCERNEN

ALLA BELOPP I TKR                    ANDRA KVARTALET                   FÖRSTA HALVÅRET                   12 MÅNADER

__________________________________________________________________________________

                                                    2018                    2017                    2018                    2017                    2017

Nettoomsättnings                     19 705                8 793                  34 075                18 135                56 172

Rörelseresultat                          -1 264                 31                        -567                    -118                    -5

Resultat före skatt                     -1 267                 23                        -583                    -140                    -289

Resultat per aktie (SEK)              -0,80                23                        -0,37                   -140                    -0,23

Antal aktier                           1 576 000          1 000                  1 576 000          1 000                  1 576 000