Lägesrapport perioden nov 2017, omsättning 4,3 MSEK

Stockholm 2017-12-12

November 2017 var ytterligare en stark månad med fortsatt bra omsättning.

CGit gjorde en exceptionell bra månad i november 2016 med många större avslut. Omsättningen landade då på 5 MSEK jmf med november 2015 på 3,1 MSEK. Även i år gör CGit en stark månad med en omsättning på 4,3 MSEK. Det görs dessutom med det bibehållet positivt resultat. CGit visar på fortsatt bra affärstryck och ser med tillförsikt på utvecklingen under årets sista månad. Samtliga av våra tre affärsområden levererar och en bit in i dec ser vi positivt på december.

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e december 2017.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera