Marknadsmeddelande 5/18 – CGit Holding AB noteras på AktieTorget den 9 januari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för CGit Holding AB:s aktie är den 9 januari 2018. Kortnamnet för aktien är CGIT B.

Information om aktien:
Kortnamn: CGIT B
Aktienamn: CGit B
ISIN: SE0010636837
Orderbok-ID: 44KD
CFI: ESVUFR
FISN: CGITHOLD/SH B
Organisationsnummer: 556878-2295
LEI: 549300L1NL4NH1VFPH33
Kvotvärde: 0,50 SEK
Första handelsdag: 9 januari 2018
Antal aktier: 1 576 000
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 4 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se