Marknadsmeddelande 6/18 – Handelsstopp i CGit Holding AB:s (ej noterat) aktie fram till notering på AktieTorget den 9 januari 2018

På grund av ett administrativt fel har instrumentet aktiverats tidigare än avsett i handelssystemet. Handeln i bolagets aktie kommer att vara stoppad fram till dagen för notering, den 9 januari 2018.

Information om aktien: 
Kortnamn: CGIT B 
Aktienamn: CGit B 
ISIN: SE0010636837 
Orderbok-ID: 44KD 
CFI: ESVUFR 
FISN: CGITHOLD/SH B 
Organisationsnummer: 556878-2295 
LEI: 549300L1NL4NH1VFPH33 
Kvotvärde: 0,50 SEK
Första handelsdag: 9 januari 2018
Antal aktier: 1 576 000  
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts) 


Stockholm den 4 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000 
info@aktietorget.se