Order avseende hosting med befintlig kund, värde 1,8 MSEK

Göteborg 2017-12-21

CGit får utökat förtroendet genom ny order kring hosting med befintlig kund. Bolaget vill säkerställa en stabil och pålitlig driftmiljö. Bolaget väljer att outsourca hela sin IT-miljö och ger förtroendet till CGit. Kunden bedriver internationell handel med skogs-, industri- och konsumentprodukter. Kunden investerar i och utvecklar fastighetsprojekt.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:e december 2017.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera

Dokument & länkar