Scandinavian ChemoTech och dess dotterbolag Vetiqure har i kölvattnet av successivt sänkta restriktioner tagit tillfället i akt att visa sin potential på fysiska mässor

Scandinavian ChemoTech och Vetiqure har tagit tillfället i akt att demonstrera den patenterade tekniken, Tumörspecifik Elektroporation (TSE), på fysiska mässor då restriktionerna nu successivt lyfts.

Animal Care

Vetiqure, ser ett kontinuerligt stort intresse för TSE -teknologin från flera veterinärkliniker runt norra Europa. Eftersom många av dessa kliniker känner till den äldre statiska elektroporationen, ses den unika TSE -teknologin som nästa generation med sin dynamiska funktion utformad för att inte skada frisk vävnad. En funktion som har uppskattats mycket av ledande veterinärer. Sedan lanseringen av TSE -tekniken för veterinärer har flera katter och hundar behandlats med lovande resultat.

Förstudien, som Vetiqure genomför i USA, går bättre än väntat och har hittills visat ett verkligt behov av denna nya innovation på den nordamerikanska marknaden. Framstegen har bekräftats av vår samarbetspartner i USA som även rapporterar att han kan se ett enormt intresse och en nyfikenhet kring TSE efter vår första konferens i USA.

Human Care

Från Onkologimässan i Birmingham kan rapporteras att flera besökande forskare inom elektroporation fick en riktig ögonöppnare när de introducerades till vår nya miljö TSE inom detta område. Mohan Frick & professor Bertil R Persson fick möjligheten att hålla ett uppskattat föredrag på mässan.

Vi hade också djupgående diskussioner med potentiella distributörer som har visat stort intresse för att distribuera vår teknik.

Efter mer än 18 månaders pandemiska hinder har våra marknadsföringsaktiviteter återupplivats och vi kan återigen besöka våra kunder ansikte mot ansikte. Det känns riktigt bra att starta marknadsföringen och utbildningen, som efter vårt CE-märke nu också inkluderar Europa och andra länder som erkänner certifieringen. ” - säger Mohan Frick, VD

För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, CEO

Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

 

Prenumerera

Media

Media