Scandinavian ChemoTech startar en förstudie i USA

Idag har ChemoTech tecknat ett avtal med det amerikanska företaget Diversified Consultant Group LLC som kommer att ansvara för att genomföra en förstudie. Denna studie är utformad för att identifiera hur ChemoTech ska agera i sin "Go-to-Market" -strategi när Bolaget lanserar sin produkt vetIQure i USA.

Den amerikanska marknaden för vetIQure är av stor betydelse eftersom marknaden för cancerterapi för sällskapsdjur uppskattas till över MUSD 800 / år och beräknas växa med en tvåsiffrig tillväxttakt.

Diversified Consultant Group LLC grundades av VD:n Danny Nesrallah, som har lång erfarenhet från affärsutveckling av den äldre statiska generationen av elektroporation i både USA och Mellanöstern.

”Att undersöka våra möjligheter att komma in på den amerikanska marknaden med vår produkt vetIQure är väldigt spännande. Vi tror att vi verkligen har hittat rätt partner för att hjälpa oss i den initiala fasen av vår nordamerikanska resa. Danny och hans företag ser till att vi har hävstång från någon med ett brett nätverk av befintliga användare av elektroporation. ” - säger Mohan Frick, VD för Scandinavian ChemoTech

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.