Andreas Blomdahl har utsetts till ny VD för Cimco Marine AB (publ)

Andreas Blomdahl har utsetts till ny VD för Cimco Marine AB (publ) (“Cimco Marine”). Andreas ersätter Cecilia Anderberg med omedelbar verkan. Myron Mahendra, CFO för Cimco Marine, får en utökad roll som vice VD med ansvar även för administration och HR.

Styrelsen för Cimco Marine har beslutat att utse Andreas Blomdahl till ny VD. Andreas ersätter nuvarande VD Cecilia Anderberg med omedelbar verkan. Styrelsen bedömer att Andreas, med omfattande erfarenhet från marinindustrin, är bäst lämpad att leda Cimco Marines fortsatta utveckling. Andreas är en av grundarna av Cimco Marine och är styrelseledamot i bolaget.

Andreas kommer närmast från en position som VD för Marinediesel Sweden AB, vars marina verksamhet nyligen avyttrades. Andreas var tidigare ordförande i styrelsen för Cimco Marine.
– Jag är mycket glad över att Andreas Blomdahl har accepterat rollen som VD för Cimco Marine. Andreas är väl förtrogen med Cimco Marine och den verksamhet som bolaget bedriver och är välkänd hos våra kunder, säger Anders Berg, ordförande för Cimco Marine.

För att ytterligare stärka den administrativa supporten får Myron Mahendra, CFO för Cimco Marine, i samband med Andreas tillträde en utökad roll som vice VD med ansvar även för administration och HR.
– Myron och Andreas är ett mycket starkt team och jag är övertygad om att de kommer att leda Cimco Marines fortsatta utveckling på ett fantastiskt sätt. Jag vill samtidigt tacka Cecilia Anderberg för hennes insatser i stabiliseringen av bolaget och arbetet med att utveckla interna processer och strukturer. Cecilia har skapat en plattform som vi kan använda när vi nu fokuserar ytterligare på Cimco Marines kommersiella utveckling och värdeerbjudande, säger Anders Berg.

Andreas och Myron tillträder sina nya roller med omedelbar verkan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och vice VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Lars Sjögrell, Head of public relations, Cimco Marine AB, lars.sjogrell@perspective.se, +46 702 69 53 00

Certified Adviser:

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimco Marines Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018, kl. 12.15.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Dokument & länkar