Cimco Marine AB (publ) får nytt patent utfärdat i Europa för duoprop

Cimco Marine fortsätter utöka sina immateriella tillgångar med ett nytt beviljat patent för en duoprop-version av Cimcos existerande rem-teknologi som används i den nuvarande OXE Diesel-utombordaren.

Det nya patentet (E.U. Patent 3168134) rör den senaste designen för duoprop:

 

– Cimco Marine fortsätter att utöka sina immateriella tillgångar med ett nytt beviljat patent för en duoprop-version av Cimcos existerande rem-teknologi som används i den nuvarande OXE Diesel-utombordaren. Detta är i linje med vår långsiktiga strategi för att möta nuvarande och framtida krav från industrin och för att fortsätta vara teknikledare i segmentet, säger Andreas Blomdahl, vd Cimco Marine AB.

Cimco Marine AB (publ) har idag 33 beviljade patent och fem patent som väntar på godkännande.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Berg, Ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och vVD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Lars Sjögrell, Head of Public Relations, tel. +46 702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se

www.oxe-diesel.com

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimcos Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 september 2018, kl. 07.30.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

 

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar