Cimco Marine AB (publ) har återlanserat OXE 200hk

Cimco har idag återupptagit produktionen av sin OXE Diesel 200hk.

Återlanseringen av 200hk har varit mycket efterlängtad. Den första enheten blev färdigställd nu på eftermiddagen. Enheten kommer introduceras till produktionen med en kontrollerad upprampningstakt, liknande den i samband med lanseringen av 150hk tidigare i år.

Enheterna kommer i första skedet att levereras till utvalda kunder. Så fort kvalitén på produkten är säkerställd, kommer upprampningen så fort som möjligt fortlöpa enligt den produktionsplan som finns på 25 producerade enheter per vecka (inklusive produktion av 150hk).

– Jag är väldigt nöjd med dagens återlansering av OXE 200hk. Ett stort tack till personalen på Cimco samt konsulter för det stora arbete de har utfört under de senaste månaderna, för att åter få vårt flaggskepp tillbaka i produktion. Jag känner mig väldigt stolt över att vi fortsätter utveckla vår OXE och med högsta kvalitet gör den till en produkt i världsklass, säger Andreas Blomdahl, VD på Cimco Marine AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Berg, Ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och vVD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Lars Sjögrell, Head of Public Relations, tel. +46 702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimcos Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 Oktober 2018, kl. 16.30. 

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Taggar:

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar