Cimco Marine AB (publ) har avslutat förstudie kring 3,0-liters turbodieselmotor

Cimco Marine AB (publ), som producerar världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen och som är noterat på Nasdaq First North, har i samarbete med teknikföretaget Semcon genomfört en förstudie kring en 3,0-liters turbodieselmotor. Cimcos befintliga dieselutombordare, 150- och 200-hästarsdieselmotorer, är idag på 2.0-liter. Förstudien utföll positivt och kommer att resultera i framtagning av en prototyp efter sommaren. Preliminär produktionsstart är planerad till 2020.

– Utfallet av förstudien bedömer vi som positivt och vi går inom kort in i nästa fas som innebär framtagning av en prototyp för praktisk test i marin miljö, säger Cecilia Anderberg, vd på Cimco Marine.

Förstudien har skett i nära samarbete med expertgrupp från Semcon, som har lång erfarenhet av marinisering av produkter.
– I Semcon har vi en erfaren och kompetent partner som kompletterar vårt ingenjörs- och utvecklingsteam. Semcon besitter idag stor expertis inom motorutveckling mot marina applikationer. Samarbetet har fungerat utmärkt och vi är också nöjda med utfallet av förstudien, säger Cecilia Anderberg.

Motorn som man gjort förstudien på är en hyllad 3,0-liters turbodieselmotor, som nu kommer att modifieras och anpassas för marint professionellt bruk.
– Vi har identifierat vilka åtgärder som krävs för att nu gå in i nästa fas. Även erfarenheter och utvärdering av Cimcos befintliga dieselmotorer ligger till grund för att förstudien utföll positivt och att vi nu går vidare, säger Henrik Einarsson, Technical Leading Engineer på Semcon.

En större och starkare motor är stryktåligare och har längre livslängd. Cimco producerar redan idag de starkaste dieselutombordsmotorerna på marknaden.
– Vår bedömning är det finns ett behov och en efterfrågan på ännu starkare motorer bland våra befintliga och möjliga kunder, säger Cecilia Anderberg.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Anderberg, CEO Cimco Marine AB, tfn 0763-10 22 50 (cecilia.anderberg@oxe-diesel.com)
Andreas Blomdahl, Ordförande för Cimco Marine AB, tel. +46 706-28 01 30, andreas@marinediesel.nu
Lars Sjögrell, Head of public relations, Cimco Marine AB, tel. +46 702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se

www.oxe-diesel.com 

www.semcon.com

Certified Adviser 

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB.

Denna information är sådan information som Cimco Marine AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggöranden den 19 april 2018 kl. 11:45 CEST.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Semcon arbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Semcon har drygt 2000 specialiserade medarbetare. 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor.

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar