Cimco Marine AB (publ) har ingått avtal om patentlicenser med Seven Marine LLC och AB Volvo Penta

Cimco Marine AB (publ), som har utvecklat världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen och därmed världens starkaste riktiga dieselutombordsmotor, har ingått avtal med tillverkaren av världens starkaste bensindrivna utombordare, det amerikanska företaget Seven Marine LLC samt AB Volvo Penta. Avtalet avser i huvudsak licensiering av vissa patent. 

Volvo Penta offentliggjorde i går kväll att de förvärvar majoritetsandelen av den amerikanska utombordstillverkaren Seven Marine. I samband med förvärvet har ett avtal angående vissa patent träffats mellan Cimco Marine, Seven Marine och Volvo Penta.

Avtalet avser licensiering av internationella patent där Cimco Marine får tillgång till hela Seven Marines portfölj av patenterade innovativa lösningar för stora utombordsmotorer. Seven Marine och övriga Volvo Penta-bolag får genom licens rätt att använda alla Cimco Marines patenterade lösningar förutom Cimco Marines patenterade remdriftslösning för produktion av dels bensindrivna utombordsmotorer i alla effektintervall, dels dieselutombordare i effektintervall överstigande 400 hästkrafter. Några andra ersättningar än rätt till varandras patent ska inte utgå enligt avtalet. Avtalet säger också att parterna framöver ska utreda möjligheterna för ett fördjupat samarbete.

Cimco Marine, som producerar och utvecklar dieseldrivna utombordsmotorer för kommersiell och statlig användning och vars affärsplan omfattar motorer i effektintervallet 100 till 400 hästkrafter, välkomnar det nya avtalet och har förhoppningar om ett ökat samarbete mellan bolagen:

– Det är förstås mycket positivt och roligt när bolag som vart och ett på sitt sätt är världsledande på en marknad som spänner över hela världen, kan hitta samarbetsformer. Cimco är ett litet, förhållandevis nystartat företag, men som under de senaste fem åren har utvecklat unika patenterade lösningar och på så sätt lyckats producera världens första riktiga dieselutombordare med hög effekt, med ca 800 kontrakterade återförsäljare över hela världen. Volvo Penta är en stor världsledande, global leverantör av inombordsmotorer och kompletta drivsystem för båtar och har omkring 3 500 återförsäljare i över 130 länder. Det är förstås under dessa faktiska förutsättningar som möjligheterna till samarbete framöver ska utredas av parterna, säger Andreas Blomdahl, styrelseordförande Cimco Marine.

– Avtalet stärker Cimcos position i segmentet dieselutombordare upp till 400 hästkrafter och därmed affärsplanen avsevärt. Seven Marine/Volvo Penta erhåller enligt avtalet varken några produktionslicenser för just det segmentet eller för vår remdrift, säger Andreas Blomdahl.   

För ytterligare information om Volvo Pentas skäl till förvärvet av Seven Marine och samarbetet med Cimco Marine, se:

www.volvopenta.com/brand/en-en/news/2017/jul/volvo-penta-becomes-majority-owner-of-innovative-outboard-motor-.html

Denna information är sådan information som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 7 juli 2017 kl. 07.30.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Blomdahl, styrelseordförande Cimco Marine AB, tfn +46 706-28 01 30, andreas@marinediesel.nu
Mats Säterberg, Advokatfirman Lindahl och styrelseledamot Cimco Marine AB,
tfn +46 702-79 73 94, mats.saterberg@lindahl.se
Lars Sjögrell, press- och pr-ansvarig, Cimco Marine AB, tfn +46 702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se
www.oxe-diesel.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Taggar:

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Dokument & länkar