Cimco Marine AB (publ) stärker sin utvecklingsstrategi med ett nytt beviljat patent hos European Patent Office (EPO)

Cimco Marine AB (publ) har mottagit ett godkännande på ett nytt patent från European Patent Office (EPO). Patentet är ett resultat av Cimco Marines utökade strategi som innefattar teknisk utveckling av produkter som kan vara användbara för andra verksamheter. Patentet träder i kraft den 25 juli 2018.

Det nya patentet (nr. 32228903) rör teknik som används i OXE Diesels utombordare.

– Cimco Marine jobbar hela tiden mot att hitta nya tekniska lösningar som vi antingen kan sälja eller licensiera och få royalties för. Det är en del av vår strategi där vi bedriver utveckling av produkter som kan vara användbara för andra verksamheter. Det här patentet är en viktig del i att stärka vår position på den globala marknaden, säger Andreas Blomdahl, vd Cimco Marine.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Blomdahl, vd, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och vice vd, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Lars Sjögrell, Head of public relations, Cimco Marine AB, lars.sjogrell@perspective.se, +46 702 69 53 00 

Certified Adviser:

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimco Marines Certified Adviser.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2018, kl. 07:30.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Taggar:

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Dokument & länkar