Rättelse av VD-kommentar i delårsrapport för april–juni 2019

I VD-kommentaren på s. 2 i den delårsrapport som Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) publicerade idag, den 30 augusti 2019, anges felaktigt att Bolaget har ett långsiktigt mål om mer än 20 procent bruttomarginal. Detta ska rätteligen vara mer än 20 procent EBITDA-marginal.

En korrekt version av delårsrapporten bifogas och finns på Bolagets webbplats.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.