Uppdatering kring produktionsstatus och återlansering av 200-hästkraftsmotorn

Efter den delårsrapport som publicerades den 31 maj producerade Cimco 42 motorer under juni månad (vecka 22 till och med vecka 26). Motorn med 200 hästkrafter är tillbaka i tillverkning i slutet av september 2018 med en kontrollerad produktionsökning.

Cimco producerade 42 motorer under juni månad. Detta var lägre än vårt mål på grund av att flera enheter omarbetades med anledning av kvalitetsavvikelser i en leverans från en leverantör. Totalt har vi producerat 140 motorer under 2018. Vi strävar efter att nå vårt mål om 25 motorer per vecka under Q3 och framåt. Produktionsanläggningen hos UFAB kommer vara stängd under juli. En ytterligare rapport kring vår produktionsstatus presenteras i nästa kvartalsrapport som publiceras den 31 augusti 2018.

Vår motor på 200 hästkrafter beräknas återlanseras på marknaden i slutet av september 2018. Produktionsökningen kommer vara kontrollerad och tas framåt steg-för-steg, för att sedan slutligen levereras till en utvald grupp kunder. Precis som fallet var med vår motor på 150 hästkrafter i början på januari i år.

– Jag har bara suttit vid Cimcos roder under ett par veckor nu, och jag är nöjd över att Cimco är på väg i rätt riktning med återlanseringen av 200-hästkraftsmotorn. Samt att vi förbereder för att klara produktionsmålet på 25 motorer i veckan senare i år. Om man blickar framåt kommer Cimco vara mer kommunikativa med det marina fältet samt gentemot våra investerare, som jag tycker är absolut nödvändiga för företaget. Jag är exalterad och väldigt trygg i hur vår framtid ser ut när vi nu tar nya steg mot att nå våra kunders önskemål och producera en kvalitetsprodukt, säger Andreas Blomdahl, vd Cimco Marine.

För ytterligare information kontakta:
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, vd, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och vice vd ansvarig för administration och HR, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82 

Certified Adviser:

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimco Marines Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018, kl. 07:30.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Taggar:

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Dokument & länkar