Hanza Holding: investerarintresse bakom listflytt

Hanza Holding rapporterade idag sitt tredje kvartal för året, där såväl omsättning som rörelseresultat var högre än tredje kvartalet från föregående år. Bolagets grundare och vd Erik Stenfors berättar i en intervju om planerna på listbyte från First North till Nasdaq Small Cap samt varför Hanza är en bra investering oavsett vilken riktning konjunkturen tar.

I rapporten uppvisar ni en kraftig förbättring i omsättning och rörelseresultat jämfört med förra årets Q3-rapport. Dock minskar dessa siffror något från föregående kvartal i år. Är detta säsongsbetonat eller ser ni någon form av trendskifte under året?


"Vi har en högre säsongsvariation på grund av att vi har ökat i Norden, och Norden har som bekant ganska strikta sommarperioder, till skillnad mot övriga världen. Där blir det därför viktigt att man jämför kvartal med kvartal. Tittar man på kvartal 3 som vi lämnat nu och jämför med kvartal 3 förra året så ser vi ju en förbättring."

Ni skriver att slutet av år 2018 eventuellt kommer medföra en inbromsning av volymer på grund av julens kalenderplacering. Är det något utöver det rent säsongsmässiga som ni vill flagga för här?


"Vi vet ju historiskt att vid årsskiftet finns vissa kunder som vill trimma sin balansräkning och bromsa volymen, speciellt nu när halva december är stängt så är det nog så att en del kommer ta ut semestrar. Vi har inte bevis för det men det är väl en kvalificerad gissning."

Du nämner också i rapporten att Hanza är ett av få bolag som ser affärsfördelar i både uppgångar och nedgångar i konjunkturen. Kan du förklara detta lite kort?


"Om man tittar man på klassiska tillverkare så drabbade de ganska hårt av först finanskrisen och sedan Greklandskrisen, och egentligen nu kommer tillbaka där de var då. Det har tagit tio för dem att komma tillbaka. Men vi har vuxit varje sedan vi startade 2008. Vi startade precis före finanskrisen. Många diskuterar nu en kommande lågkonjunktur och vi ser inga spår efter den. Men om man vill investera i ett bolag som har en motståndskraft mot lågkonjunktur så är ju Hanza ett alternativ, vilket vi har visat historiskt. Orsaken är just det att vi förenklar och effektiviserar tillverkningskedjor. När det är högkonjunktur som nu så är det många som är måna om att snabbt kunna öka och accelerera och få en ny order som de inte har i forecast. Då är vårt clusterkoncept en lösning. I lågkonjunktur så är det så att man måste skära kostnaden, man måste hitta sätt att ta bort kapitalbindningen och då erbjuder vi våra tillverkningslösningar, där vi kan skära stora delar av produktkostnaden och frigöra kapital. Så vi har sett att när konjunkturen minskar kommer det också nya kunder till oss, av en annan orsak. Vi vinner marknadsandelar också då."

Ni skriver att ni ser stora tillväxtmöjligheter för Hanza under 2019. Kommer dessa möjlighter vara större så än vad de har varit hittills? Ser ni att det gäller organisk tillväxt eller förvärv?


"Vi har haft en uppbyggnadsfas där vi har byggt Hanza och satt våra cluster och nu håller vi på och tillämpar våra cluster, vilket fungerar väldigt bra. Vi ser att där vi började, i Norden, så har vi väldigt fin marginal just på grund av vår affärsmodell. Nu håller vi på och gör en “copy and paste” på den och flyttar ut den i övriga världen och där ser vi att genom att lägga på en ny kundmarknad och använda befintliga cluster så finns väldiga möjligheter. Det är inte så att vi behöver bygga upp nya cluster då utan vi kan använda befintlig struktur och lägga på en ny kundmarknad, och det är klart att det ger ju en stor möjlighet."

Norden ser ut att gå mycket bra, med rörelsemarginal på 7,8 %. Vilka är de huvudsakliga utmaningarna för de övriga regionerna skulle du säga?


"Vi har inte kommit lika långt där. Rent generellt är svårare att uppnå en bra marginal i de så kallade högkostnadsländerna, av förklarliga skäl. Det kräver mycket automatisering, effektivisering och så vidare. Där har vi alltså kommit långt, och det är den kunskapen nu som vi använder på de andra länderna för att höja marginalerna. Av den orsaken också så har vår styrelse precis höjt våra finansiella mål. Vi ser att vi klarat av marginalmålet i segmentet Norden och nu ska vi arbeta för att klara det i vårt segment RoW också."

Ni planerar ett listbyte från First North Premier till börsens huvudlista, Nasdaq Stockholm Small Cap under nästa år. Vilka är de huvudsakliga skälen till detta och vilka effekter du hoppas få se från detta byte?

"Det finns investerare som vänder sig till oss, men som har kravet att man är noterad, det vill säga finns på en reglerad marknadsplats. Det gör ju att ett listbyte möjliggör för nya investerargrupper. Sedan har det på de senaste åren blivit ett betydligt striktare regelverk på den reglerade marknaden, bland annat riskanalys och att se till att bolaget klarar olika förändringar i ekonomin, och där ser vi att vi har kommit långt. Jag tror att vi passar för den typen av regelverk som finns på smallcap, just för att vi redan arbetar efter sådana rutiner. Och att få den officiella kvalitetsstämpeln och kunna öppna upp för nya investerare är ett viktigt steg i vår historia."

Har ni redan sonderat med institutioner?

"Vi har väl varit lite återhållsamma med att gå ut och marknadsföra Hanza. Vi har fokuserat mer på bolaget än på att vara ute och träffa investerare. Däremot har vi märkt nu att det är flera investerare som uppmärksammat oss och vi har fått fler dialoger nu än vad vi haft tidigare. Så det finns ett intresse för bolaget och vill naturligtvis svara upp mot det. En fråga är just att First North av vissa investerare anses ha blivit en väldigt osäker marknadsplats, där det finns allting från alldeles ofärdiga bolag till mycket fina bolag."

Årets kursuppgång är drygt 60%, men aktien backade något på dagens rapport. Vad tror du är huvudsakliga orsaken till det och påverkas kursen på lång sikt?


"Jag har ingen åsikt om kursen. Vi kan bara notera att den stigit de tre senaste åren, och det normalt finns en koppling mellan vad bolagen presterar och kursen. Vårt fokus är Hanza och att se till att vi når våra finansiella mål och så får vi se hur kursen följer bolagets."

Prenumerera