Nytt kapital gör Impact Coatings redo för utlandsexpansion

Impact Coatings, listat på First North, genomför en fullt garanterad företrädesemission om 84,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Utöver detta genomförs en riktad emission om 25 miljoner kronor till fonden Accendo Capital SICAV SIF.

Impact Coatings tillverkar tunnfilmsbeläggningar med hjälp av teknologin Physical Vapor Deposition (PVD). Bolaget har ett uttalat fokus på marknaden för bränsleceller, vilka drivs av vätgas med vatten som enda utsläpp. Beläggning är nödvändigt på de metallplattor som sitter mellan varje cell (som kan vara upp till 450 till antalet) i en bränslecellsstack. Via en telefonlinje från Kina ger bolagets vd Henrik Ljungcrantz en inblick i verksamheten och berättar hur han ser på framtiden.

                             Henrik Ljungcrantz

Ni har ett strategiskt fokus på bränslecellsmarknaden. Varför tror du att bränsleceller i fordon kommer bli så stort?

– De enda fordon som klarar Parisöverenskommelsens krav på minskade koldioxidutsläpp är eldrivna och alternativen inom eldrivet är batterier eller bränsleceller. Det satsas hårt på utvecklingen av batterier, men det är tydligt att dessa inte räcker till, även om de kan vara ett komplement. De är för dyra, det är för krångligt att ladda, samt att de är för tunga, speciellt om de ska användas till större fordon. När det gäller lastbilar, bussar och större personbilar behövs något annat för att driva elfordonen och det är där bränslecellerna kommer in. Döds- och sjukdomsfallen i Kina till följd av luftföroreningar börjar bli så många och allvarliga att man måste göra någonting åt detta omgående. Kina har en offensiv strategi för att få igång bränslecellsindustrin inom i första hand bussar och lastbilar och framöver i bilar. Det är inom denna industri vi nu möter kunder och ser en stor efterfrågan av vår världsledande teknologi.

Hur ser konkurrensen inom Physical Vapor Deposition ut?

– Det är hittills få bolag som har utvecklat den här sortens beläggningar. I dagsläget finns det omkring fyra aktörer som arbetar med detta, såsom Sandvik. Endast en av dessa, österrikiska Miba, säljer beläggningsmaskiner. Deras maskiner är dock av den gamla sorten, mycket ineffektiva och har resulterat i en hel del kassationer. Av vad vi märkt ute på mässor och i kundkontakter, är Miba allt mindre aktiva inom detta område nu än tidigare. Sedan finns de som satsar på att sälja beläggningar på metallplattorna innan de är formade och svetsade. Då finns problemet att beläggningarna ofta lossnar eller spricker. För att summera så har vi konkurrenter, men är klart ledande inom branschen. Oavsett vilken biltillverkare vi vänder oss till, brukar de komma fram till att vi har den bästa tekniska lösningen.

Vad är det som gör er beläggning Ceramic MaxPhase bättre än guld, förutom kostnadsfrågan?

– Dels handlar det om miljöpåverkan, men även teknisk prestanda för vissa applikationer och tillämpningar.

Vad gäller själva kostnaden. Kan du bedöma hur mycket lägre den är med er beläggning jämfört med att använda guld?

– Jag uppskattar att kostnaden med vårt alternativ är ungefär en hundradel av vad det kostar att belägga plattorna med guld.

Kan du berätta något om de samarbeten ni har med större biltillverkare?

– Jag kan nämna att vi belägger åt Symbio FCell som levererar till Renault, vilket är offentligt. De andra tillverkarna kan jag inte gå in på specifikt i detalj. Men jag kan också nämna att vi har ett samarbete med Michelin, som ett led i deras strategi att leverera miljövänlig teknologi.

Finns det några andra segment som är intressanta framöver, eller är det inom bränsleceller man ska förvänta sig de kommersiella framstegen?

– Vårt primära fokus ligger på bränsleceller. Men vi har ett annat ben och det är inom bilreflektorer. På grund av fler led-lampor och olika designade komponenter i bilar, så ökar antalet reflektorer. Uppskattningsvis från 10 till 50 stycken per bil. De som tillverkar reflektorerna har inte golvyta i fabrikerna för att klara av den här expansionen och har börjat outsourca. Det är viktigt att kunna lösa detta på ett billigt och enkelt sätt och där passar våra maskiner bra. De tar upp liten golvyta och kan ställas jämte varandra på omslutaren, varpå produktionen kan vara igång för en låg penning.

En referens till detta är kunden Iskra, som vi nyligen har sålt och levererat en beläggningsmaskin till. Vi ser att intresset för denna typ av lösningar ökar i Europa och Asien.

I samband med företrädesemissionen genomförs även en riktad emission till Accendo Capital. Varför tror du att de väljer att investera i Impact Coatings i detta läge?

– Accendo har följt oss ända sedan 2010.  De letar efter den typ av bolag som har en lovande teknologi, är mogna för att ta en stor del av marknaden, samt verkar på en marknad som går mot en kraftig tillväxt. Dessa villkor tycker de att Impact Coatings uppfyller och det är därför de ger sig in och blir en ny huvudägare. Accendo Capital är en aktiv partner som kommer hjälpa oss på flera plan. Vi för även diskussioner om hur de kan ingå i styrelsen i bolaget framöver. Accendo är väldigt engagerade och går in för den här investeringen helhjärtat.

Vad har du för förväntningar på 2018?

– Det gäller att växa så snabbt som möjligt, men att göra det på ett klokt sätt och minimera våra risker.

Vi tittar mycket på hur vi ska kunna möta efterfrågan genom att skala upp vår produktionskapacitet, samt på att identifiera möjliga partners för produktion av stora volymer.

Vi har tecknat avtal med japanska Optorun, som är en tillverkare av beläggningsmaskiner för reflektorer. Avtalet gäller både produktion och försäljning. Generellt så tar vi hand om försäljning själva runt om i världen när det gäller bränslecellsmarknaden. När det kommer till reflektorer och andra tillämpningsområden är det främst partners, så som Optorun, som står för försäljning.

– Vi kommer satsa på att bygga upp en försäljningsorganisation i Kina, som vi ser som vår primära marknad den kommande tiden. Det innebär inte att vi släpper Europa och USA, det är bara det att det rör sig betydligt snabbare i Kina just nu vad gäller bränsleceller. Jag skulle säga att Europa och USA ligger ungefär fem år efter i utvecklingen.

– Vi började den här resan redan 2002 och ligger nu mycket bra till för att kunna skala upp och leverera, i takt med att bränslecellsmarknaden tar rejäl fart. 2012 lanserades våra beläggningsmaskiner och Impact Coatings har i utvecklingsprojekt och samarbeten med biltillverkare sedan dess ytterligare förfinat tekniken.

Fakta företrädesemission:

Belopp: 84,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Villkor: 4 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie till kursen 10:50 kronor.

Garantiåtagande: Företrädesemissionen är garanterad fullt ut av Accendo Capital SICAV SIF.

Avstämningsdag för företrädesrätt: 1 december.

Teckningstid: 5-19 december.

Handel med teckningsrätter: 5-15 december.

Handel i BTA: Fr.o.m. 5 december fram till registrering hos bolagsverket, beräknat till v. 1 2018.

Riktad emission:

Belopp: 25 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tecknas av: Fonden Accendo Capital SICAV SIF

Teckningsoptioner: Utöver aktier utställs även 800 000 teckningsoptioner till Accendo Capital SICAV SIF.

Nettolikvid totalt företrädes- och riktad emission: Cirka 94,4Mkr.

Med fullt nyttjande av teckningsoptionerna: 108,4Mkr.

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera

Media

Media