Observer förstärker organisationen

Observer förstärker organisationen Observer förstärker sin organisation och utser ny ansvarig för koncernfunktionen Ekonomi och Finans samt etablerar en ny stödfunktion för Mergers & Acquisitions. Koncernens nuvarande ekonomidirektör Jan-Erik Jansson kommer framöver att koncentrera sig helt på Mergers & Acquisitions. Till ny ekonomidirektör har utsetts Anders Lundmark. Anders Lundmark kommer från Trelleborgkoncernen där han närmast haft befattningen som ekonomidirektör för affärsområdet Trelleborg Industri. Den nya organisationen träder i kraft under våren 2001 då Anders Lundmark tillträder sin tjänst. "Förändringen innebär en ytterligare förstärkning av vår organisation och syftar till att göra oss än bättre rustade för vidare internationell expansion", säger Observers koncernchef Robert Lundberg i en kommentar. "Jag är glad att Anders Lundmark blir en del av vårt team. Med sin breda erfarenhet av internationella organisationer blir han en tillgång för Observer". Fakta om Observer AB Observer AB (fd Sifo Group), noterat på O-listan vid OM Stockholmsbörsen, har sin verksamhet inom medie- och omvärldsbevakning, analys och utvärdering, målgruppsidentifiering för och förmedling av information för PR- och IR-ändamål. Genom SMG Consulting bedriver Observer AB även verksamhet inom management- och strategikonsulting. Observer AB omsätter på rullande tolvmånadersbasis drygt 1.200 miljoner kronor och sysselsätter cirka 1.600 personer i Storbritannien, Sverige, Tyskland , Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. För ytterligare information, kontakta: Robert Lundberg, vd och koncernchef, tfn 08-507 410 10 e-post robert.lundberg@observergroup.com Per Blixt, informationschef, tfn 08-507 410 12/070-549 28 08, e-post per.blixt@observergroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00230/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar