Rapporttillfällen från Observer AB

Kommande rapporttillfällen från Observer AB: OBS! 26 oktober Delårsrapport januari - september 2000 2000 20 februari Bokslutskommuniké januari - 2001 december 2000 Fakta om Observer AB Observer AB (fd Sifo Group), noterat på O-listan (Attract 40) vid OM Stockholmsbörsen, har sin verksamhet inom medie- och omvärldsbevakning, analys och utvärdering, målgruppsidentifiering för och förmedling av information för PR- och IR-ändamål. Genom SMG Consulting bedriver Observer AB även verksamhet inom management- och strategikonsulting. Observer AB omsätter på rullande tolvmånadersbasis drygt 1.100 miljoner kronor och sysselsätter cirka 1.600 personer i Storbritannien, Sverige, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. För ytterligare information, kontakta: Per Blixt, informationschef, tfn 08-507 410 12/070-549 28 08, e-post per.blixt@observergroup.com Denna pressrelease finns även tillgänglig på www.observergroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00670/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar