CISL tecknar utvecklings avtal

CISL Gruppen AB (publ) har tecknat avtal gällande utveckling av ett JAVA Simkort med 3G stöd. Utvecklingsarbetet kommer att utföras under första halvåret 2005 och levereras i slutet av Q2. Ordervärdet beräknas till ca 230 000 EURO.

"Att vi får detta avtal innebär inte bara att vi får ett viktigt utvecklings projekt; det innebär även att vi skapar möjligheter till utökade affärer. I och med all utrullningen av 3G ökar kommer även utbudet av telefoner med Java stöd att öka. Vi kommer att vara väl positionerade för att ta nya affärer tack vara denna order" säger Kenth Söderström, VD på CISL Gruppen AB (publ). Stockholm den 15 december 2004 Kenth Söderström VD CISL Gruppen AB (publ) Tfn: 070-556 5137 CISL Gruppen AB (publ) är noterat på Aktietorget Sverige, www.aktietorget.se Besök: www.cislgroup.com