Citat lanserar NetStudio - en revolution inom tryckta medier

Report this content

Citat lanserar NetStudio - en revolution inom tryckta medier Citat Media Production lanserar NetStudio, ett Internetbaserat IT-stöd för framställning av kommunikationsmaterial; kampanjer, trycksaks- och annonsoriginal. NetStudio är en Internetbaserad tjänst för produktion och beställning av kommunikationsmaterial. NetStudio bygger på central styrning med lokal frihet och lämpar sig särskilt väl för företag och organisationer med geografisk spridning på sina marknadskommunikatörer. NetStudio ger överblick över kommunikationsmaterialet och bidrar till att säkerställa corporate identity. Godkänt material läggs in i mallar som uppdateras centralt. Lokala marknadskommunikatörer kan utifrån dessa mallar enkelt göra lokala anpassningar av såväl innehåll som form. Dessutom rationaliseras marknadsorganisationens arbete genom att produktionsprocessen blir helt eller delvis automatisk med korrektur och godkännande online. Genom att arbeta i NetStudio minskar kundernas kostnader samtidigt som ledtiderna kortas avsevärt. NetStudio är en av flera tjänster som Citat Media Production tagit fram för rationell mediaproduktion och utgör en viktig del av Citats helhetserbjudande Communication Just in Time. Helhetserbjudandet syftar till att effektivisera kundens marknadskommunikation genom att förse dem med tjänster och systemlösningar som skapar struktur, flexibilitet och kortar ledtider inom kommunikationsprocessen. CITAT AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Wanderydz, VD Citat Media Production, tel 031-701 56 33 eller 0709- 71 25 16 Robert A Börjes, Affärsutvecklingsansvarig Citat Media Production, tel 031-701 56 30 eller 0708-13 44 81 Ulrika Danielson, Informationschef Citat AB, tel 031-701 56 46 eller 0709- 50 16 13 Pressmeddelandet finns även att hämta på Citats hemsida www.citat.se. Citat ökar lönsamheten åt företag genom att effektivisera marknadskommunikationen. Citatkoncernen levererar tjänster och systemlösningar som skapar struktur, flexibilitet och kortar ledtider inom kommunikationsprocessen. Citat har cirka 310 anställda och har kontor i Göteborg, Stockholm, Västerås och London. Huvudägare är Bure Equity AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00340/bit0002.pdf

Dokument & länkar