Citat övertar ytterligare en kunds mediaproduktion

Citat övertar ytterligare en kunds mediaproduktion - Inleder samarbete med Manpower Citat Mediaproduktion har träffat avtal om övertagande av Manpowers grafiska produktion och interna ateljé. Citat kommer även att utveckla IT- stöd för Manpowers marknadskommunikation. Därmed blir Manpower ytterligare en kund där Citat Mediaproduktion tar över ateljé och personal för ett fortsatt nära samarbete. Citat har sedan tidigare liknande avtal med andra företag och strategin är att utveckla liknande samarbeten med andra större kunder. Det är ett led i Citat Mediaproduktions strategi att effektivisera kunders processer för marknadskommunikation. Avtalet som nu tecknas innebär att Citat Mediaproduktion tar över Manpowers personal, vilka därefter fortsätter att arbeta med Manpoweruppdrag jämte andra uppdrag. Inom ramen för samarbetet kommer Citat Mediaproduktion även att arbeta med effektivisering av arbetssätt och produktionsprocesser samt implementering av IT-stöd för Manpowers löpande marknadskommunikation. -Att jobba med processförbättringar och IT-stöd för marknadskommunikation är centralt för Citatkoncernen och innebär en naturlig utveckling i vårt fortsatta samarbete med Manpower, säger Peter Wanderydz, VD på Citat Mediaproduktion, i en kommentar till avtalet. Manpower, som är Sveriges ledande bemanningsföretag med cirka 8.000 medarbetare, producerar stora mängder annonser, inbjudningar, broschyrer och annat som kräver ateljé och produktionsbyrå. En följd av Manpowers kraftiga expansion är att trycket på den interna ateljén har ökat, liksom behovet av ett dynamiskt och effektivt stöd för denna produktion. Det är bakgrunden till samarbetet. -Det är av yttersta vikt att alla delar av en stor organisation som Manpowers har rätt tillgänglighet till material och verktyg för sin marknadskommunikation. Det är här Citat Mediaproduktions specialistkompetens ligger, säger Peter Wanderydz. Avtalet innebär också ett nära samarbete mellan Citat Mediaproduktion och Manpowers reklambyrå. -Vi har valt att samarbeta med Citat Mediaproduktion då de har stor kompetens och erfarenhet av att arbeta med produktion i nära samarbete med våra kreativa partners. Dessutom blir vår produktion på detta sätt mer kostnadseffektiv, säger Lillian Jansson, marknadskommunikationschef på Manpower, i en kommentar till avtalet. CITAT AB För ytterligare information kontakta: Peter Wanderydz, VD Citat Mediaproduktion, tel 031-701 56 33 eller 0709-71 25 16 Ulrika Danielson, Informationschef Citat AB, tel 031-701 56 46 eller 0709-50 16 13 Pressmeddelandet finns även att hämta på Citats hemsida www.citat.se. Citat Mediaproduktion är ett företag inom Citatkoncernen. Citat arbetar med helhetslösningar för marknadskommunikation med slutkunden som uppdragsgivare och reklambyrån som partner. Citatkoncernen omfattar idag sju fristående bolag inom de tre affärsområdena Strategy, Technology och Content & Design. Citat har cirka 280 anställda. Huvudägare är Investment AB Bure. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Citat är nordens ledande kommunikationsproducent och hjälper marknads- och informationsavdelningar till en bättre vardag. Citat har drygt 300 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Västerås och Helsingborg. Ägare är Bure Equity AB.

Dokument & länkar