Skandia tecknar avtal med Citat

Skandia tecknar avtal med Citat Citat och Skandia AB har slutit ett ramavtal som innebär att Skandia outsourcar produktionen av tryckt material till Citat. Citat Media Production, ett företag inom Citatkoncernen har tecknat ett ramavtal med Skandia AB. Avtalet innebär att Citat blir Skandias externa produktionsbyrå med ansvar för produktionen av tryckta media. - Den grafiska produktionen har traditionellt skett "in-house". Nu följer vi den allmänna trenden att outsourca sådan verksamhet för att Skandia ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet, säger Cecilia Seddigh, ansvarig för marknadskommunikation inom Skandia. Avtalet omfattar också Citats mediabank, ett IT-stöd som gör att Skandia får bättre kontroll över sitt grafiska material och därmed också över sitt varumärke. Varumärket stärks genom att t ex bilder, logotyper, original och presentationer finns lagrade i en enda databas, vilket garanterar att det absolut senaste materialet används. Hela processen med att föra över den grafiska verksamheten från sju av Skandias bolag beräknas vara klar den 1 mars. Därefter finns det möjlighet att utvidga samarbetet med ytterligare bolag inom Skandia, både i Sverige och utomlands. - För Skandia innebär samarbetet med Citat att vi får tillgång till den senaste tekniken och därmed får vi en effektivare och bättre produktion av tryckta media. Med Citats IT-stöd får vi möjlighet att bättre koordinera produktionen och vi kommer att kunna producera mer kostnadseffektivt än tidigare, säger Cecilia Seddigh. Göteborg den 14 februari 2001. CITAT AB (publ) För ytterligare information kontakta: Göran Vernersson, försäljningsansvarig på Citat Media Production, tel 08- 506 108 70 eller 0709-71 25 11 Cecilia Seddigh, ansvarig marknadskommunikation Skandia AB, tel 08-788 37 57 Ulrika Danielson, informationschef Citat AB, tel 031-701 56 46 eller 0709- 50 16 13 Pressmeddelandet finns även att hämta på Citats hemsida www.citat.se. Citat är ett av Sveriges ledande kommunikationsföretag som levererar tjänster och systemlösningar med syfte att effektivisera processen för marknadskommunikation. Citat ökar lönsamheten åt företag genom att skapa struktur, flexibilitet och korta ledtider inom kommunikationsprocessen. Citat har cirka 300 anställda och kontor i Göteborg, Stockholm, Västerås och London. Huvudägare är Bure Equity AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010213BIT01470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010213BIT01470/bit0001.pdf

Om oss

Citat är nordens ledande kommunikationsproducent och hjälper marknads- och informationsavdelningar till en bättre vardag. Citat har drygt 300 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Västerås och Helsingborg. Ägare är Bure Equity AB.

Dokument & länkar